Windenergie

Windenergie - Dassenveld bij Etn. Fr. Colruyt nv te Halle

NV Etn. Fr. Colruyt heeft zich geëngageerd om op een milieuvriendelijke manier elektriciteit op te wekken uit windenergie.  Bij hun hoofdzetel in Halle werd een windturbine geplaatst met een nominaal vermogen van 1.650 kW.  De opbrengst werd via de lokale hoogspanningslus in het net gekoppeld.  De elektriciteitsmaatschappij heeft in de hoogspanningscabine van de turbine een eigen meetinstallatie opgesteld om continu de hoeveelheid elektriciteit en de kwaliteit ervan te controleren.  Op basis van metingen werden de technische prestaties van de technologie, de bereikte energiebesparing en de vermindering van de CO2-emissie geëvalueerd.  Bovendien werd ook een economische analyse van het project uitgevoerd.


Windenergie bij Middelwind, Middelkerke

Middelwind cvba met als meerderheidsaandeelhouder de WVEM, is een windcoöperatieve die werd opgericht naar een Nederlands model, i.s.m. Westenwind cvba.  De financiering van de cvba gebeurt door investeerders die de ideologie van decentrale energieopwekking genegen zijn.  De bedoeling van het project is aan te tonen dat het in België mogelijk is om door kleine spaarders windenergiesystemen te introduceren.  Hiertoe werd in Middelkerke een windturbine van 660 kW in het hoogspanningsnet van WVEM gekoppeld en gedurende 1 jaar gemonitord.  De primaire energiebesparing, de vermindering van de CO2-emissie en de economische terugverdientijd werden bepaald op basis van de gemeten elektrische energiestromen.


Windenergie - Ecopower, Eeklo

Ecopower cvba is een coöperatieve vennootschap met als doel het verzamelen van financiële middelen voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie.  In de beginjaren richtte Ecopower vooral de aandacht naar de bouw en de restauratie van waterturbines.  Daarna werd hun actieterrein verruimd en werd Ecopower actief op verschillende deelterreinen van hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik.  De financieringscoöperatie Ecopower is afgestemd op bewonersparticipatie.   Het betreffende project omvatte de plaatsing van een windturbine van 1.800 kW op de terreinen van het stedelijk containerpark van Eeklo.  De stad Eeklo fungeert als partner bij het project in het kader van het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan (GNOP). 
Op basis van metingen gedurende 1 jaar (vanaf 01 juli 2001 t.e.m. 30 juni 2002) werden de technische prestaties van de windturbine, de bereikte primaire energiebesparing, de vermindering van de CO2-emissie, de rendabiliteit en de energetische terugverdientijd geëvalueerd.