WarmteKrachtKoppeling (WKK)

Rookgaswassing uitlaatgassen WKK bij tuinbouwbedrijf Scheers te Kontich

Het bedrijf Scheers is een tuinbouwbedrijf dat gespecialiseerd is in de teelt van tomaten op substraat en dit in verwarmde serres. De totale oppervlakte van de serres bedraagt ongeveer 16.500 m². Om de groei en de productie van de gewassen te stimuleren, wordt in een tuinbouwbedrijf CO2 gebruikt. Normaal gezien wordt dit gas geproduceerd via verbranding van aardgas in een verwarmingsketel. Gezien met dit conventioneel systeem de warmtebuffer vrij snel de maximale capaciteit bereikt bij zonneschijn, heeft Scheers geopteerd voor een WKK installatie die CO2 en warmte levert aan de serre. De WKK-installatie bestaat uit een aardgasmotor met een vermogen van 475 kWel en is eigendom van de energieleverancier. De elektriciteit wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet en de hoogwaardige warmte wordt doorverkocht aan Scheers. De laagwaardige warmte bekomen via de rookgassencondensor, wordt gratis geleverd aan Scheers evenals de rookgassen. Via de katalysator worden de rookgassen gereinigd zodat de CO2 gebruikt kan worden in de serre voor bemesting van de planten.


WKK voor de tankreinigingsinstallatie bij de firma Hoyer te Antwerpen

Hoyer België maakt deel uit van de Hoyer groep, gespecialiseerd in internationaal "door to door" transport van gevaarlijke en niet gevaarlijke vloeistoffen, silo-producten en gassen in tankwagens, tank containers, Intermediate Bulk Containers en flexitanks.  Als service centrum bij de transportactiviteiten heeft Hoyer België een uitgebreide tankreinigingsinstallatie.  Voor de reiniging wordt voornamelijk warm water gebruikt (80 à 90°C) wat door een gasketel op temperatuur wordt gebracht.  Wegens het discontinu karakter van de activiteit wordt het water opgeslagen in een buffertank van 19,5 m3.

Hoyer België heeft besloten om een gedeelte van de warmte te produceren met een WKK. De installatie is eigendom van Electrabel en heeft een elektrisch vermogen van 678 kWe. De geproduceerde warmte wordt opgeslagen in een WKK-waterbuffer met een inhoud van 130 m³. De warmte wordt vervolgens aangewend om reinigingswater op te warmen. Eventuele naverwarming gebeurt met de bestaande gasketel.


WKK bij de firma PSG Sentinel te Wellen

PSG Sentinel is een bedrijf dat verpakkingsmiddelen (nopjesfolie) vervaardigt uit polyethyleen schuim (PE). De grondstoffen voor de vervaardiging van het eindprodukt bestaan uit kunstofgranulaat en het blaasmiddel. Omwille van milieuredenen en de ozonproblematiek werd door het bedrijf het blaasmiddel met CFK's vervangen door butaan. Het butaan uit het productieproces wordt opgevangen, verrijkt en gebruikt als brandstof voor een WKK-installatie met dual-fuel motor (diesel en butaan-lucht) met een elektrisch vermogen van 1.413 kWe. De warmte van de WKK-installatie wordt gebruikt voor de verwarming van de productiehallen en voor de aandrijving van een absorptiekoelmachine. De elektriciteit van de WKK-installatie wordt gebruikt in het bedrijf. De bijkomende elektriciteit wordt van het net aangekocht.


WKK bij de Provinciale Hogeschool te Kortrijk

De Provinciale Campus te Kortrijk bestaat uit de Provinciale Industriële Hogeschool, het Provinciaal Technisch Instituut en het Provinciaal Zwembad. Een eindwerk van studenten industrieel ingenieur had aangetoond dat WKK een haalbare optie voor de hogeschool was.
De WKK-installatie staat didactisch opgesteld in het labo Industriële fysica en Toegepaste mechanica van de PIH en heeft een elektrisch vermogen van 288 kWe. De installatie levert de basis van de elektriciteitsvraag van de Provinciale Industriële Hogeschool en het Provinciaal Technisch Instituut en levert warmte voor de verwarming van de lokalen.

WKK in burgerlijk ziekenhuis, Ronse

Het burgerlijk ziekenhuis te Ronse met 210 bedden heeft een WKK-installatie met een elektrisch vermogen van 164 kWe geplaatst in de stookruimte van blok C. De installatie is gekoppeld met het net en voorziet de elektrische voeding van de blokken A tot en met E. De warmte wordt geleverd aan het centrale verwarmingssysteem die enkel de blokken A en C van warmte voorziet. De andere blokken hebben elk hun afzonderlijke stookplaats op aardgas.

WKK bij anodiseringsbedrijf Analu in Machelen

Analu is een aluminium anodisatiebedrijf gelegen te Machelen nabij Brussel. Het bedrijf is gespecialiseerd in het anodiseren van aluminiumprofielen voor derden. Bij de anodisatie wordt aluminiumoxide afgezet op de buitenzijde van het profiel, zodat een harde laag wordt gevormd die verdere corrosie voorkomt. Om de energiekosten te reduceren werd besloten om een WKK met een elektrisch vermogen van 822 kWe te plaatsen waarbij de warmte gebruikt wordt voor de verwarming van de baden, voor de aanmaak van gedestilleerd water en voor de aandrijving van een absorptiekoelmachine.


WKK bij rozenteeltbedrijf Beukeleers in Duffel

Beukeleers is een rozenteeltbedrijf met een teeltoppervlakte van 1,6 hectare. Voor de teelt van rozen is vrij veel elektriciteit en warmte nodig. De elektriciteit is nodig voor de assimilatiebelichting die de groei van de rozen bevordert (teeltduurverkorting) en de kwaliteit van de rozen te verbetert. Daarom heeft Beukeleers geopteerd voor een WKK-installatie met een elektrisch vermogen van 750 kWe. De geproduceerde elektriciteit van de WKK-installatie wordt gebruikt voor toepassing van de assimilatiebelichting en voor de voeding van een aantal andere, kleine verbruikers (pompen, ventilatoren,...); de geleverde warmte wordt gebruikt voor verwarming van de serre.


WKK bij diepvriesgroentenbedrijf d'Arta te Ardooie

Het bedrijf d'Arta is het vierde grootste bedrijf van de 11 Vlaamse bedrijven dat zich toegelegd heeft op het verwerken en diepvriezen van verse groenten. Voor de koeling van de invriestunnels en de diepvriesopslagkamers beschikt de firma D'Arta over een uitgebreide koelinstallatie. Omwille van een tekort aan koelcapaciteit heeft deze firma besloten tot een uitbreiding met een bijkomende compressor. Gezien de aandrijving van deze machine met een elektromotor relatief duur is op gebied van energieverbruik, heeft de firma besloten tot de aankoop van een gasmotor (340 kW mechanisch) die gekoppeld wordt met de schroefcompressor. De warmte van deze motor wordt gebruikt voor het opwarmen van proceswater en voor de temperatuurcontrole van de waterzuivering.


WKK bij rozenteeltbedrijf Rosarium te Duffel

Rosarium is een rozenteeltbedrijf met een teeltoppervlakte van 3 hectare. Voor de teelt van rozen is vrij veel elektriciteit en warmte nodig. De elektriciteit is nodig voor de assimilatiebelichting die de groei van de rozen bevordert (teeltduurverkorting) en de kwaliteit van de rozen te verbetert. Daarom heeft Rosarium geopteerd voor een WKK-installatie met een elektrisch vermogen van 1.350 kWe. Deze installatie vervangt een oude WKK installatie met een lager vermogen (500 kWe)
De geproduceerde elektriciteit van de WKK-installatie wordt gebruikt voor toepassing van assimilatiebelichting en voor een aantal kleinere verbruikers in het bedrijf (pompen, ventilatoren, motoren); de geleverde warmte wordt gebruikt voor verwarming van de serre.