Vrijwaringsclausule

Hoewel al het mogelijke is gedaan om de accuraatheid van de gegevens op de website te waarborgen, kunnen noch VITO, noch het Vlaamse Gewest aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen bij het raadplegen van deze gegevens. Specifieke vermeldingen van merknamen, en dan in het bijzonder de rubriek "Adressenboek" betekenen géén beoordeling of engagement, noch door VITO, noch door het Vlaamse Gewest.