Zelfdiagnosetool Milieu

De Zelfdiagnosetool Milieu geeft bedrijven de mogelijkheid de conformiteit van hun onderneming en activiteiten af te toetsten aan de milieuwetgeving.
Zelfdiagnosetool Milieu


Terug naar filteroverzicht

Algemene informatie

Doel
Maatregelen/oplossingen: Hoe kan ik verbeteren?
Tool type
Tool
Toepassingsgebied
Procesfase
Gratis/Betalend
Betalend
Zelfstandig uit te voeren
Ja
Handleiding
Nee
Talen
Nederlands
AfkomstBelgië

Contactgegevens

Adres
Agoria
Auguste Reyerslaan 80
B-1300 Brussel
Phone
Tel. +32 (0)2 706 78 00
E-mail
yvette.peeters@agoria.be

Categorieën

Thema's
Milieu (algemeen)
Sectoren
Industrie
Aspects
Juridisch

Input

Algemeen
De gebruiker beantwoordt binnen verschillende themas (water, afval, lucht, bodem en opslag van gevaarlijke producten) een 350-tal vragen die een beeld geven in hoeverre de organisatie conform de milieuverplichtingen werkt. De informatie die u ingeeft wordt strikt vertrouwelijk verwerkt. Bij vragen die een woordje meer uitleg vragen, kan doorgeklikt worden naar bv. een samenvatting van de betreffende wetgeving of een externe website (vb. site van OVAM, LNE, VMM,). Bij elke vraag is ook de link gemaakt naar het desbetreffende artikel in de wetgeving (link naar jullie Vlaamse navigator).
Voorbereiding
Door het scoresysteem dient de gebruiker in eerste instantie geen specifieke documenten bij de hand te hebben. Kennis van de wetgeving zal uiteraard wel bepalen hoe snel de tool kan doorlopen worden.
Inspanningen (tijd)
Afhankelijk van de juridische kennis. Indicatief: 0,5 - 1 dag (tijd voor het voorbereiden, verwerken en interpreteren van de resultaten).
Inspanningen (personeel)
Personeelslid met (bij voorkeur) juridische kennis.

Output

Algemeen
Op basis van de antwoorden genereert de tool een score die (in procenten) aangeeft in hoeverre uw bedrijf aan de milieuverplichtingen voldoet. Na deze eenvoudige zelfdiagnose weet u ook waar in uw bedrijf de milieuknelpunten en tekortkomingen liggen. Wanneer voor de milieucordinator bepaalde wettelijke vereisten niet duidelijk zijn, kan hij steeds contact opnemen met het Expertisecenter Milieu van Agoria voor verdere bijstand.