Natuurwaardeverkenner

Een ecosysteem levert goederen en diensten aan de mens, die een effect hebben op de welvaart of het welzijn van een maatschappij. Met de natuurwaardeverkenner bent u in staat om het belang van deze diensten te verkennen en te schatten hoe door veranderingen in landgebruik deze diensten worden benvloed.

Natuurwaardeverkenner


Terug naar filteroverzicht

Algemene informatie

Doel
Benchmark: Waar sta ik?
Tool type
Tool
Toepassingsgebied
Procesfase
Gratis/Betalend
Gratis
Zelfstandig uit te voeren
Ja
Handleiding
Ja
Talen
Nederlands
AfkomstBelgië

Contactgegevens

Adres
Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Phone
Tel. +32(0)2 553 78 99
E-mail
jeroen.panis@lne.vlaanderen.be

Categorieën

Thema's
Biodiversiteit
Bodem
Lucht
Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen
Milieu (algemeen)
Omgeving en gebouwen
Water
Sectoren
Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspects
Economisch
Milieutechnisch

Input

Algemeen
U selecteert eerst de diensten waarvoor u berekeningen wil uitvoeren (kwalitatief, kwantitatief en/of monetair). Vervolgens identificeert u het landgebruik (totale oppervlakte van studiegebied; opgesplitst per groenmaatregel), de ligging (cordinaten op map) en andere kenmerken (achtergrond, canyon, buffer).
Voorbereiding
Afhankelijk van het aantal diensten waarvoor u de berekening wil uitvoeren. Hoe meer diensten u kiest, hoe meer inputdata nodig zullen zijn voor de berekeningen.
Inspanningen (tijd)
Beperkt.
Inspanningen (personeel)
Iemand die betrokken is bij het ecosysteem waarvoor u berekening wilt uitvoeren.

Output

Algemeen
Uit de ingevoerde parameters berekent de tool verschillende waarderingen voor het gekozen ecosysteem (kwalitatief, kwantitatief en monetair). Deze resultaten kan u vervolgens exporteren.