LUSS

LUSS is een beslisondersteunend systeem dat kan helpen bij een eerste screening van mogelijke technieken om een luchtverontreiniging op te lossen. LUSS werd opgemaakt door het BBT-kenniscentrum in samenwerking met de afdeling Milieu-en Procestechnologie van Vito. LUSS heeft niet als doel om automatisch op basis van de ingegeven data de Beste Beschikbare Techniek (BBT) voor te stellen. Er worden een aantal technisch haalbare systemen geselecteerd, waaruit de expert dan eventueel de meest geschikte techniek kan selecteren.

LUSS


Terug naar filteroverzicht

Algemene informatie

Doel
Maatregelen/oplossingen: Hoe kan ik verbeteren?
Tool type
Tool
Toepassingsgebied
Ontwerpfase & procesfase
Gratis/Betalend
Gratis
Zelfstandig uit te voeren
Ja
Handleiding
Nee
Talen
Nederlands
Afkomst
België

Contactgegevens

Adres
VITO
Boeretang 200
2400 Mol
E-mail
bbt@vito.be

Categorieën

Thema's
Lucht
Sectoren
Energie
Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Industrie
Landbouw
Transport
Aspects
Economisch
Milieutechnisch

Input

Algemeen
In het "startvenster" worden een aantal "inputparameters" gedefinieerd. De gebruiker moet zoveel mogelijk informatie waarover hij beschikt hier ingeven. Uitgangspunt voor de selectie van technieken in LUSS is de aard van de verontreinigende stoffen die men uit de afgasstroom wenst te verwijderen (stof, VOS, zuren, basen, metalen, ...). Tevens wordt rekening gehouden met een aantal algemene kenmerken van de te zuiveren afvalgassen (temperatuur, vochtigheid, debiet en werkingsregime). Tot slot kan om de selectie te verfijnen, informatie over randvoorwaarden worden gespecifieerd (concentraties, aanwezigheid bepaalde stoffen, oplosbaarheid, ...).
Voorbereiding
De gebruiker moet een volledige en betrouwbare kennis hebben van de chemische samenstelling en fysische eigenschappen van de luchtstroom. Een voorafgaande analyse is mogelijk vereist.
Inspanningen (tijd)
Afhankelijk van een mogelijke analyse. Het zoeken van mogelijke technieken (in LUSS) neemt weinig tijd in beslag.
Inspanningen (personeel)
Iemand met een volledige en betrouwbare kennis van de chemische samenstelling en fysische eigenschappen van de luchtstroom.

Output

Algemeen
Uitgaande van de input selecteert het systeem een aantal mogelijke strategien, trajecten genaamd. Deze trajecten bestaan uit een opeenvolging van te nemen technische stappen (concepten en technieken).