Duurzaamheidsmeter wijken

De duurzaamheidsmeter helpt u om op een onderbouwde en objectieve manier in kaart te brengen wat een duurzame wijk inhoudt. Het is in essentie een verzameling criteria en indicatoren die een duurzame manier van handelen in het ontwikkelen van een wijk beschrijft. In het pakket zit ook een Quickscan, die een aanwijzing geeft over de duurzame aspecten van een project.
Duurzaamheidsmeter wijken


Terug naar filteroverzicht

Algemene informatie

Doel
Benchmark: Waar sta ik?
Tool type
Zelfscan
Toepassingsgebied
Ontwerpfase & procesfase
Gratis/Betalend
Gratis
Zelfstandig uit te voeren
Ja
Handleiding
Ja
Talen
Nederlands
AfkomstBelgië

Contactgegevens

Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
Phone
Tel. 02 553 58 26
E-mail
duurzameontwikkeling@vlaanderen.be

Categorieën

Thema's
Omgeving en gebouwen
Sectoren
Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Aspects
Milieutechnisch

Input

Algemeen
De gebruiker kan, op basis van de handleiding, een score geven per indicator. De indicatoren zijn gegroepeerd in acht themas:

1. Kwaliteitsbewaking
2. Welzijn en welvaart
3. Mobiliteit
4. Fysisch Milieu
5. Groen & Natuurontwikkeling
6. Water
7. Materialen en afval
8. Energie
Voorbereiding
Voldoende kennis over de thema's die een indicatie geven van de duurzaamheid van een wijk.
Inspanningen (tijd)
Het hele pakket is omvangrijk. Wie de duurzaamheidsmeter ten volle wil benutten, dient hier voldoende tijd in te steken. De gebruiker moet zelf beslissen of en hoe ze dit systeem willen gebruiken in hun planning en opvolging.
Inspanningen (personeel)
Iemand die nauw betrokken is bij de duurzaamheidsaspecten van een wijk.

Output

Algemeen
De scores voor de indicatoren geven een beeld van de duurzaamheid van de te bouwen wijk.