BOSS

BOSS is een beslisondersteunend systeem dat kan helpen bij een eerste screening van mogelijke technieken om een bodemverontreiniging te saneren. Het BOSS heeft niet als doel om automatisch op basis van de ingegeven data d Beste Beschikbare saneringstechniek voor te stellen maar wel om een aantal mogelijke saneringstechnieken te selecteren, waaruit de expert dan eventueel de Beste Beschikbare Techniek (BBT) kan selecteren.

BOSS


Terug naar filteroverzicht

Algemene informatie

Doel
Maatregelen/oplossingen: Hoe kan ik verbeteren?
Tool type
Tool
Toepassingsgebied
Ontwerpfase & procesfase
Gratis/Betalend
Gratis
Zelfstandig uit te voeren
Ja
Handleiding
Nee
Talen
Nederlands
AfkomstBelgië

Contactgegevens

Adres
VITO
Boeretang 200
2400 Mol
E-mail
bbt@vito.be

Categorieën

Thema's
Bodem
Sectoren
Energie
Handel en diensten, gemeenten, particulieren
Industrie
Landbouw
Transport
Aspects
Economisch
Milieutechnisch

Input

Algemeen
U beschrijft eerst de specifieke vervuilingssituatie zo nauwkeurig mogelijk. Vervolgens geeft u allerhande parameters (bodemopbouw en doorlaatbaarheid, voorkomen, omgeving, stoffen en randvoorwaarden) van de bodemlaag waarin de verontreiniging zich bevindt.
Voorbereiding
De gebruiker moet een volledige en betrouwbare kennis hebben van de chemische samenstelling en fysische eigenschappen van de bodem. Een voorafgaande analyse is mogelijk vereist.
Inspanningen (tijd)
Afhankelijk van een mogelijke analyse. Het zoeken van mogelijke bodemsaneringstechnieken (in BOSS) neemt weinig tijd in beslag.
Inspanningen (personeel)
Iemand met een volledige en betrouwbare kennis van de chemische samenstelling en fysische eigenschappen van de bodem.

Output

Algemeen
Uitgaande de input selecteert het systeem een aantal mogelijke saneringsstrategien (saneringstrajecten) en geeft de te nemen technische stappen aan (saneringsconcepten en -technieken).