Publicaties

Publicaties aan de hand van de databank geschreven binnen het project omvatten:

  • Billiet C.M. en N. Broeckhoven (2011). De milieustrafrechter en toekomstbeveiliging: praktijkprofiel van het exploitatieverbod. Nullum Crimen, vol. 6 (2-3), 106 – 126
  • Billiet, C.M. and S. Rousseau (2011). How real is the threat of imprisonment for environmental crime? European Journal of Law and Economics, 16 p., DOI 10.1007/s10657-011-9267-2
  • Billiet, C.M., T. Blondiau enS. Rousseau (2011). Milieucriminaliteit in het beleid van de strafrechter: bestraffen tussen Haus en Brundtland. Rechtskundig Weekblad, vol. 74(22), 898-931
  • Billiet, C.M., S. Rousseau, A. Balcaen en R. Meeus (2010). Minnelijke schikkingen voor milieumisdrijven in Vlaanderen. Panopticon, vol. 31(4), 78-84
  • Billiet, C.M. (2010). Bestraffing van milieucriminaliteit: de beboetingsambtenaar als derde speler op het veld, in Lavrysen, L. (ed.), Het milieuhandhavingsdecreet in de praktijk. Een jaar nieuwe milieuhandhavingspraktijk onder de loep, Brugge, die Keure,  83-132
  • Blondiau, T. and S. Rousseau (2010). The impact of the judicial objective function on the enforcement of environmental standards. Journal of Regulatory Economics, vol. 37(2),  196-214
  • Billiet, C.M., Rousseau, S., Balcaen, A., Meeus, R., Styns, K., De Meyer, G., Vander Beken, T. en L. Lavrysen. (2009). Milieucriminaliteit in handen van strafrechters en beboetingsambtenaren: feiten uit Vlaanderen en Brussel. Milieu & Recht, vol. 36(6), 342-349
  • Billiet, C.M., Rousseau, S., Balcaen, A., Meeus, R., Styns, K., De Meyer, G., Vander Beken, T. en L. Lavrysen. (2009). Milieurechtshandhaving: een databestand voor onderzoek naar de penale en bestuurlijke sanctioneringspraktijk. Tijdschrift voor Milieurecht, vol. 18 (2), 128-150
  • Billiet, C.M., T. Vander Beken, S. Rousseau, A. Balcaen, R. Meeus, K. Styns, G. De Meyer en L. Lavrysen (2009). Milieucriminaliteit: feiten omtrent bestraffing. Panopticon, vol. 30(3), 69-75