Ontwerpmethoden BAM

De rubriek ontwerpmethoden bevat procedures ter info en worden slechts definitief na publicatie van het MB houdende vaststelling van het Compendium Bemonsterings- en analysemethodes voor mest, bodem en veevoeder in het Belgisch Staatsblad.
 

BAM/deel 2/00 Veevoeder – Toepassingsgebied 06/2014
BAM/deel 2/02 Veevoeder – Monstervoorbehandeling 11/2015
BAM/deel 2/03 Veevoeder – Vochtgehalte 06/2014
BAM/deel 2/04 Veevoeder – Totale fosfor 06/2014
BAM/deel 2/05 Veevoeder – Ruw eiwit 06/2014
BAM/deel 2/20 Veevoeder – Rapportering 06/2014
BAM/deel 3/00 Vloeibare dierlijke mest – Toepassingsgebied 06/2014
BAM/deel 3/01 Vloeibare mest - Bemonstering 01/2018
BAM/deel 3/02 Vloeibare mest – Monstervoorbehandeling 01/2017
BAM/deel 3/03 Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest – Droge stof gehalte 01/2017
BAM/deel 3/04 Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest – Totale fosfor 11/2015
BAM/deel 3/05 Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest – Ammoniumstikstof 11/2015
BAM/deel 3/06 Vloeibare mest en vloeibare behandelde mest – Totale stikstof 11/2015
BAM/deel 3/20 Vloeibare dierlijke mest – Rapportering 11/2015
BAM/deel 4/00 Vaste dierlijke mest – Toepassingsgebied 06/2014
BAM/deel 4/01 Vaste mest – Bemonstering 11/2015
BAM/deel 4/02 Vaste mest – Monstervoorbehandeling 01/2017
BAM/deel 4/03 Vaste mest en vaste behandelde mest – Droge stof gehalte 06/2014
BAM/deel 4/04 Vaste mest en vaste behandelde mest – Totale fosfor 11/2015
BAM/deel 4/05 Vaste mest en vaste behandelde mest – Ammoniumstikstof 11/2015
BAM/deel 4/06 Vaste mest en vaste behandelde mest – Totale stikstof 11/2015
BAM/deel 4/20 Vaste dierlijke mest – Rapportering 11/2015
BAM/deel 7/00 Verwerkte mest – Toepassingsgebied 10/2015
BAM/deel 7/01 Verwerkte mest – Bemonstering 10/2015
BAM/deel 7/02 Verwerkte mest – Monstervoorbehandeling 10/2015
BAM/deel 7/03 Verwerkte mest – Detectie van Escherichia coli 10/2015
BAM/deel 7/04 Verwerkte mest – Detectie van Enterococcaceae 10/2015
BAM/deel 7/05 Verwerkte mest – Detectie van Salmonella spp. 10/2015
BAM/deel 7/06 Verwerkte mest – Detectie van Clostridium perfringens 10/2015
BAM/deel 7/20 Verwerkte mest – Rapportering 10/2015
BAM/deel 8/20 Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten  door een erkend laboratorium 11/2015