KoudeWarmteOpslag (KWO)

Koude-warmteopslag bij KBC-bank, Leuven (PDF - jun 2001)

KBC-Bank, de vroegere Cera-Bank, is een financiële instelling die actief is op alle deelgebieden van de financiële dienstverlening voor zowel privé- als beroepscliënteel. Eén van de hoofdkantoren is gelegen te Leuven nabij de autosnelweg E314. In de jaren 1994-1995-1996 is gebleken dat de bestaande koelinfrastructuur (koelinstallatie - vijver) onvoldoende is om aan de koelvraag te voldoen. 's Zomers kon de warmte toegevoegd aan het vijverwater (door de condensors van de koelmachines) onvoldoende op natuurlijke weg afgevoerd worden waardoor de vijverwatertemperatuur steeg tot boven de ontwerptemperatuur van de installatie. Om dit probleem op te lossen heeft KBC besloten om over te gaan tot de integratie van een koude-warmteopslagsysteem in de bestaande klimaatregelingsinstallatie. Het systeem bestaat uit 2 koude en 2 warme bronnen met voor elke bron een maximaal debiet van 50 m³/h.