Auteursrecht

Alle teksten van de EMIS website kunnen onder om het even welke vorm vrij worden gereproduceerd voor persoonlijke, educatieve, informatieve of andere doeleinden zonder winstbejag waarbij het akkoord van de copyrighthouder niet is vereist, op voorwaarde dat er uitdrukkelijk wordt verwezen naar de EMIS website. Dit reproductierecht geldt enkel voor de teksten van de EMIS site. Het geldt in geen geval voor de websites die met de Emis website gelinkt zijn. De lay-out en het beeldmateriaal op de EMIS site zijn auteursrechtelijk beschermd. Kopieën, aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen in welke vorm of op welke manier dan ook zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Iedereen kan een link leggen naar de EMIS site of naar individuele artikels uit de site. Een mail waarin u ons op de hoogte brengt volstaat.