30/09/2013

Zware metalen in het grondwater in Vlaanderen

Terug naar artikeloverzicht

Het rapport bespreekt de in 2011 gemeten concentraties arseen, boor, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel en zink in het freatisch en primair grondwatermeetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij. De ruimtelijke spreiding van die stoffen wordt op kaart voorgesteld en gerelateerd aan natuurlijke bronnen en aan menselijke activiteiten die een directe of indirecte invloed kunnen uitoefenen op de concentratie in het grondwater.

 

Uitgever: Vlaamse Milieumaatschappij - VMM