17/01/2023

Zware energie-uitgaven in vierde kwartaal 2022? Aanvraagperiode energiesteun verlengd tot 31/01

elektriciteit_licht-lamp
Terug naar artikeloverzicht

Ondernemingen die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven die het gevolg zijn van de Oekraïnecrisis, kunnen financiële steun aanvragen. Deze steun moet gezonde ondernemingen continuïteit bieden en hen vrijwaren van faillissement.

Er gelden strikte voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo moeten je kosten voor gas en elektriciteit in het vierde kwartaal van 2022 meer dan verdubbeld zijn en mag je bedrijf tot eind 2023 geen dividend uitkeren.

De Vlaamse Regering heeft de aanvraagperiode voor de energiesteun verlengd tot 31 januari 2023, 12.00 u

Vraag meteen jouw energiesteun aan

 

Operationeel verlies laatste kwartaal 2022

De Vlaamse Regering heeft vandaag de energiesteun definitief goedgekeurd, na de goedkeuring van de Europese Commissie op 5 december 2022. 

Concreet komen ondernemingen met een operationeel verlies in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2023 in aanmerking voor steun. Het moet gaan over meer dan een verdubbeling van de kosten voor elektriciteit en gas in het vierde kwartaal 2022 ten opzichte van 2021. Enkel het gedeelte (meerkost) boven de verdubbeling van de energiekosten komt voor steun in aanmerking.  

Daarnaast is ook verhoogde steun voorzien voor energie-intensieve ondernemingen en energie-intensieve bedrijven actief in specifiek getroffen sectoren. Ook energie-intensieve ondernemingen die in het vierde kwartaal 2022 in hun Vlaamse bedrijfstakken verlies leden – en dus niet op ondernemingsniveau - , kunnen deze steun krijgen.

Verlenging van de aanvraagperiode

De Vlaamse Regering stelt in totaal 250 miljoen euro ter beschikking voor deze steun. Een eerste schijf van 125 miljoen euro is daarvoor reeds ingezet. In afwachting van de verdere evaluatie, heeft minister Brouns de aanvraagperiode met twee weken verlengd.

Hoeveel steun kan een onderneming krijgen? 

Er onderscheiden zich 3 steuncategorieën: 

  • Categorie a: 25% op de meerkost van het vierde kwartaal 2022, beperkt tot 80% van het operationele verlies van dat kwartaal en tot maximaal € 500.000. Zelfstandigen (eenmanszaken) behoren steeds tot deze categorie. 
  • Categorie b voor energie-intensieve ondernemingen: 30% op de meerkost van het vierde kwartaal 2022, beperkt tot 80% van hun operationele verlies van dat kwartaal en tot maximaal € 4.000.000.  
  • Categorie c voor energie-intensieve ondernemingen actief in energiegevoelige sectoren: 35 % op de meerkost van het vierde kwartaal 2022, beperkt tot 80% van hun operationele verlies van dat kwartaal en tot maximaal € 7.500.000.  

Deze steunplafonds gelden op ondernemings- en groepsniveau. Voor bedrijfstakken is de maximale steun beperkt tot 75% van de steunplafonds op ondernemings- en groepsniveau

Wie komt in aanmerking? 

Elke gezonde onderneming met minstens € 7.500 (excl. btw) aan uitgaven voor elektriciteit en gas in haar Vlaamse vestigingen in 2021 en met een operationeel verlies in het vierde kwartaal 2022 komt in aanmerking.  

Voor ondernemingen behorend tot categorie b of c dient de meerkost minstens 50% van het operationeel verlies van het vierde kwartaal 2022 te bedragen. 

Steun is alleen mogelijk onder deze strikte voorwaarden: 

  • De onderneming blijft gedurende 5 jaar actief in de Vlaamse vestiging(en) waarvan de energiekosten werden gesubsidieerd. 
  • De onderneming keert in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023 geen dividend uit.  
  • Een onderneming met een RSZ-tewerkstelling van meer dan 10 personen zet niet meer dan 35% van het personeel tijdens het vierde kwartaal 2022 op tijdelijke werkloosheid omwille van de verhoogde energiekosten. 
  • Een onderneming die tot het toepassingsgebied van een energiebeleidsovereenkomst (EBO) behoort, tekent hierop in en leeft de voorwaarden na.  

Aanvragen voor 31 januari 2023, 12.00 u

Je kan je aanvraag indienen via de roze knop op vlaio.be/energiesteun vanaf 12 december 2022 tot 31 januari 2023, 12.00 u

 

Energiesteun

25% tot 35% van de meerkosten voor gas en elektriciteit voor ondernemingen met operationeel verlies in het vierde kwartaal 2022.

Lees meer

 

 

Bron: Agentschap Innoveren & Ondernemen, Vlaamse Overheid