15/12/2023

Zuhal Demir zorgt voor ongeziene rioleringsinvesteringen

rioolleiding
Terug naar artikeloverzicht

Deze legislatuur zal Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir 1,3 miljard euro hebben geïnvesteerd in rioleringen om de zuiveringsgraad verhogen. Drie jaar geleden kondigde ze een turbo aan op rioleringsinvesteringen omdat Vlaanderen nog een lange weg af te leggen heeft naar proper, gezond oppervlaktewater. “Zo gezegd, zo gedaan”, zegt Demir. “De cijfers tonen dat het gemiddelde jaarbudget met 58% toenam.”

Voor veel Vlaamse steden en gemeenten overtreffen de zware financiële, nodige rioleringsinvesteringen hun budgettaire capaciteiten. De afwezigheid van gemeentelijke rioleringen zijn nog te vaak een werkpunt, al werd hier de voorbije jaren stevig op ingezet. Demir verhoogde zo het investeringsbudget voor rioleringen van 197 miljoen euro in 2020 naar 312 miljoen euro in 2024; een stijging van 58%. De Vlaamse Regering landt zo deze legislatuur op een totale investeringsbudget van 1,3 miljard euro voor betere rioleringen.

Lokale besturen helpen

Het Vlaamse Gewest ondersteunt al sinds 2008 financieel de investeringskosten van Aquafin, het bedrijf verantwoordelijk voor de Vlaamse waterzuiveringsinfrastructuur. Demir voerde langs deze weg een budgetverhoging door. Daarnaast subsidieert ze ook heel wat stedelijke en gemeentelijke projecten. De overheidsinstelling Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) kiest mee de projecten. Vlaanderen streeft daarbij naar een maximaal ecologisch rendement via deze investeringen. “Het ontbreken van rioleringen zorgt voor onaanvaardbare situaties voor ons leefmilieu en de hygiëne en is een slechte dienstverlening naar de belastingbetaler”, vindt Demir. “Daarom doet Vlaanderen ongeziene financiële inspanningen om lokale besturen te helpen bij die nodige investeringen.”

Betere kwaliteit waterlopen

De rioleringsgraad steeg op Vlaams niveau ondertussen naar 88%. Het aandeel waterlichamen met een matige kwaliteit verdubbelde van 16% in 2012 naar 35% in 2021. Intussen halveerde het aantal waterlopen met een slechte kwaliteit van 56% in 2012 naar 23% in 2021.

 

 

Bron: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme © 2023 N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel