29/12/2023

Zuhal Demir wil van milieueffectenrapport slanker en eenvoudiger instrument maken

energiezuinig_bouwen
Terug naar artikeloverzicht

28-12-2023 - De milieueffectenrapporten (MER) staan in Vlaanderen bekend als onduidelijke, dikke bijbels met overbodige informatie waar een kat haar jongen niet in terugvindt. De leesbaarheid is erg moeilijk zodat er onduidelijkheid blijft over de milieueffecten van een project. Daarom heeft de Vlaamse Regering, na consultatie bij de adviesraden, een ontwerpdecreet klaar waarmee de MER tot een slanker en eenvoudiger instrument omgevormd wordt. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir brengt de zogenaamde MER-screening terug naar de essentie en vereenvoudigt de regelgeving. “De bedoeling is de milieu-impact maximaal beter in kaart te brengen en de administratieve overlast tot een minimum te beperken. Een huzarenstukje, maar cruciaal voor ons leefmilieu én voor de investeringszekerheid”, aldus Demir, die het ontwerpdecreet nu aan de Raad van State bezorgt voor advies.

“We hervormen de MER van een onduidelijk, verplicht en zwaar administratief nummertje tot een slanker, eenvoudiger instrument waar de milieu-impact helder getoond wordt”, zegt Demir. “Er zijn geen drie soorten procedures nodig om te bepalen of een MER nodig is en dan doorgaans leiden tot dikke bijbels met overbodige informatie. Er is wél nood aan een slank en zinvol instrument met een goede focus dat zich richt op de concrete knelpunten op het vlak van leefmilieu en omgeving, ontdaan van alle overbodige ballast”.

Terug naar essentie

“We vereenvoudigen waar dat kan: we brengen de screening terug naar de essentie, we schaffen de ontheffingsmogelijkheid af en vereenvoudigen de regelgeving. We streven met oog op kwaliteitsborging naar gedeeld eigenaarschap. We mobiliseren en zetten onze kennis, expertise en capaciteit gericht in bij de kwaliteitsopvolging van milieueffectrapportage. We herwaarderen de erkenning voor MER-coördinatoren en MER-deskundigen en optimaliseren het erkenningssysteem. Samen maken we in de praktijk werk van een meer gerichte inhoudsbepaling van het milieuonderzoek met een betere doorwerking naar besluitvorming”, aldus Demir.

Over de hervorming werd met verschillende actoren overleg gepleegd. Het ontwerpdecreet gaat nu naar de Raad van State. Zuhal Demir wil het decreet begin 2024 definitief laten goedkeuren.

 

 

Bron: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme © 2023 N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel