06/02/2024

Zuhal Demir wil laatste stukje duinen aan kust beschermen

duinen
Terug naar artikeloverzicht

De Zeeparkduinen in De Panne zijn een van de laatste stukjes duinen aan onze kust, en die dreigden plaats te moeten ruimen voor vakantiewoningen. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir kondigde al aan er alles aan doen om de duinen te behouden en vandaag voegt de Vlaamse Regering de daad bij het woord. Demir verkreeg groen licht om de camping te herbestemmen naar natuur. “Het gaat hier over de laatste duinen aan onze kust. Deze mogen niet verdwijnen. De duinen zijn niet alleen belangrijk voor de open ruimte en de biodiversiteit, maar vormen ook een natuurlijke buffer tegen overstromingen. Ik ben vastberaden tot het uiterste gaan om deze duinen te beschermen en ben tevreden dat de regering dat steunt.”

Het stukje duinen van een tiental hectare werd in 1976 aangeduid als gebied voor verblijfsrecreatie, wat er jarenlang was. Ook in 1993 kreeg ze geen bescherming in het kader van het Duinendecreet. Maar sinds 2016 is dat niet meer het geval en is de natuurwaarde en biodiversiteit in stijgende lijn. Bouwpromotoren werkten in het verleden diverse bouwprojecten uit voor die plek. Als het van de minister afhangt worden de resterende Zeeparkduinen in De Panne niet volgebouwd, kondigde ze eerder aan. Ze voegt nu de daad bij het woord.

Camping wordt natuur

De Vlaamse Regering besliste op voorstel van Demir om de locatie van de voormalige Camping Zeepark in De Panne te beschermen en dus geen ontwikkelingen meer toe te laten gezien dit een belangrijke zone is voor kustverdediging én natuur. Minister Demir zal een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan maken om de camping te herbestemmen naar natuur. De komende weken zal ze met een startnota de formele procedure opstarten.

Natuurlijke bescherming tegen overstromingen

“Meer dan ooit is er het besef van de noodzaak voor het behoud en het herstel van de open ruimte en in het bijzonder van de kustduinen. De Zeeparkduinen liggen tussen het Noordzeestrand en de Kustbaan en vormen een natuurlijke bescherming tegen overstromingen in tijden van klimaatopwarming. Bovendien houdt het duinenmassief ook insijpelend neerslagwater vast waardoor een zoete grondwaterlens zich vormt die beschermt tegen verzilting. Bebouwing en verhardingen verminderen op alle vlakken de meerwaarde van het gebied”, aldus Demir.

 

 

Bron: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme © 2024 N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel