05/09/2023

Zuhal Demir werkt aan coalitie voor Europese Blue Deal

	Hands in water-iStock_9803752.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil dat andere Europese lidstaten een voorbeeld nemen aan de Vlaamse Blue Deal in de strijd tegen droogte en waterschaarste. Met de steun van de voltallige Vlaamse Regering werkt ze aan een coalitie van lidstaten die een Europese Blue Deal bepleit. “De Blue Deal is ons sterk antwoord op de aanpak van extreme weerssituaties in Vlaanderen en broodnodig in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals droogte en overstromingen. Klimaatadaptatie krijgt op Europees niveau te weinig aandacht en de ideale manier om onze Blue Deal op te schalen is het initiatief laten doorsijpelen in zoveel mogelijk lidstaten”. Demir pleit ook binnen België ervoor dat de mogelijke Europese Blue Deal op een komende Europese Raad Leefmilieu geagendeerd wordt.

Vlaanderen heeft met de Blue Deal een bijzonder stevig verhaal om waterschaarste systematisch aan te pakken. Dat bepleitte Zuhal Demir eerder dit jaar op de VN-top in New York. Ze brak er een lans voor een wereldwijde Blue Deal tussen de landen van de Verenigde Naties. Ze daagde de collega-regeringsleiders uit om de handen in elkaar te slaan om de waterbeschikbaarheid voor de toekomstige generaties veilig te stellen.

Resoluut roer omgooien

Zuhal Demir: “We komen van ver, maar met de Blue Deal koos Vlaanderen er resoluut voor om het roer om te gooien. Elke dag opnieuw gaan we in Vlaanderen de wateruitdaging aan. Er is nooit eerder zoveel geïnvesteerd in onze natte natuur en onze waterbevoorrading om de droogte te bestrijden. We maken van Vlaanderen een weerbaar waterland. We ontharden en vergroenen en maken we van Vlaanderen opnieuw een spons. Deze uitdaging overschrijdt echter onze landsgrenzen. Onze Blue Deal kan een blauwdruk zijn voor een beter klimaatadaptatiebeleid in heel Europa en daarom zetten we onze schouders onder meer internationale samenwerking op dit vlak."

 

 

Bron: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme © 2023 N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel