08/04/2023

Zuhal Demir: “Eenvoudigere procedure voor kleinschalig zorgwonen is succes”

bejaarden-natuur.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Sinds Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de procedure voor het zorgwonen vereenvoudigde, steeg het aantal jaarlijkse aanmeldingen van 487 naar 762 in twee jaar tijd. “Goed nieuws”, aldus Zuhal Demir. “We verlagen zo de drempel voor alle mensen die hun zorgbehoevende vader, moeder, kind of vriend in hun eigen thuisomgeving willen verzorgen. Ouderen of zorgbehoevenden kunnen zo langer op redelijk zelfstandige basis in hun vertrouwde omgeving en dicht bij hun naasten blijven wonen. De zorg en hulp die nodig zijn, kunnen zo mee opgenomen worden door de huisgenoten die nabij wonen of door een thuishulp.”

Steeds meer Vlamingen met zorgbehoeften willen zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving blijven wonen, omringd door de mensen die ze liefhebben. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir werkte een regeling uit om ervoor te zorgen dat tijdelijke zorgunits in de tuin onder bepaalde voorwaarden mogelijk worden via een eenvoudige melding en zonder omgevingsvergunning.

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning zodat maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent. Hierdoor kan bijvoorbeeld de partner van de oudere of hulpbehoevende mee inwonen, zonder dat deze zelf oudere of hulpbehoevende moet zijn. 

Ellenlange procedures vermijden

Zuhal Demir: “We wilden lange vergunningsprocedures en dure verbouwingen maximaal vermijden door alternatieven zoals tijdelijke zorgunits te vergemakkelijken en te versnellen. Mensen kunnen namelijk plots zorgbehoevend worden. Een eenvoudige val of een plotse ziekte is genoeg om van de ene dag op de andere zorg dichtbij huis nodig te hebben. In die situaties burgers ellenlange procedures laten doorlopen kan niet.”

Lokale vergunningsplicht inperken

Demir: “Ik laat deze nieuwe regelgeving momenteel evalueren door de administratie. Gemeenten en provincies kunnen bepaalde werken nog steeds vergunnings- of meldingsplichtig maken. Daarom heb ik voorgesteld aan de Vlaamse Regering om die mogelijkheid in te perken. Ik zal een voorontwerp van decreet voorleggen aan de Vlaamse Regering om een aantal technische aanpassingen te doen. Ik hoop dat de gemeenten hier niet op wachten en zelf beslissen om hun verordeningen op dit punt aan te passen.”

 

Bron: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme © 2023 N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel