02/12/2022

Zakia Khattabi wil Belgisch uitvoerverbod op pesticiden die niet mogen gebruikt worden op Europees grondgebied

tanker_0.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Op de Wereld Anti-Pesticiden Dag, ter nagedachtenis van een van de grootste industriële rampen in de wereld waarbij in Bhopal (India) duizenden mensen om het leven kwamen als gevolg van vrijgekomen gas in een pesticidenfabriek, kondigt federaal Minister voor Leefmilieu, Zakia Khattabi,  een ontwerp van koninklijk besluit aan dat ertoe strekt de uitvoer te verbieden van pesticiden waarvan het gebruik verboden is in Europa. De tekst werd vorige week aangenomen door de Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu (ICL) en ligt nu ter advies voor bij de Europese Commissie en de verschillende adviesorganen. 

België behoort tot de grootste Europese uitvoerders van chemische producten die binnen de Europese Unie verboden zijn omwille van hun impact op gezondheid en milieu, naar andere landen dan deze van de Europese Unie. Het is met name zo dat de Europese Unie verbiedt dat deze producten op de eigen markt worden gebracht maar niet belet dat ze worden geproduceerd en uitgevoerd. De Europese Unie heeft in 2018 zodoende om en bij 81 000 ton zeer giftige pesticiden uitgevoerd uit de Unie.

“Deze situatie is niet alleen ethisch en moreel onaanvaardbaar maar heeft ook een marktverstorend effect vanwege een oneerlijke concurrentie van derde landen die een aantal chemische producten wel mogen gebruiken. Bovendien is er voor de Europese consument een boemerangeffect: in zijn bord komen ingevoerde voedingsmiddelen terecht die behandeld zijn met de uitgevoerde giftige stoffen. We slikken zo onder meer ethyleenoxide, dat verboden is op het Europese grondgebied maar aanwezig is in uit India ingevoerde sesam“, aldus Zakia Khattabi.

Het besluit dat ze vandaag voorlegt kadert binnen de bevoegdheid van de federale Staat inzake de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers.

“Indien de producten niet mogen gebruikt worden op Europese grond is het ondenkbaar dat we die daarbuiten blijven uitvoeren. De gezondheid van mens (iedereen die de producten behandelt, landbouwers, consument,...) maar ook de gezondheid van het milieu (water- en bodemverontreiniging,  biodiversiteitsverlies,...) worden zwaar aangetast door deze gevaarlijke pesticiden. Naar het voorbeeld van Frankrijk voeren wij met dit uitvoerverbod een beleid tegen dubbele standaarden met bescherming, sociale rechtvaardigheid en milieurechtvaardigheid als absolute drijfveer”, stelt Zakia Khattabi tot besluit.

 

 

Bron: Zakia Khattabi, Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal © FOD Kanselarij van de Eerste Minister