25/10/2022

Zakia Khattabi roept op om uit het Energiehandvestverdrag te stappen

emissies_industrie
Terug naar artikeloverzicht

Terwijl zondag om en bij 25.000 mensen door de straten van de hoofdstad aan het stappen waren om ambitieuze klimaatmaatregelen te eisen vanwege het beleid, stapte de federale Minister van Klimaat op de trein voor Luxembourg in het vooruitzicht van de Europese Raad Leefmilieu van maandag. Het is al langer haar overtuiging dat het Energiehandvestverdrag zich nooit zal kunnen schikken naar de Europese doelstellingen inzake klimaat, maar vandaag vraagt ze dat België zich zou terugtrekken uit het Verdrag.

Het Energiehandvestverdrag (EHV) is een multilaterale overeenkomst die door 53 landen is ondertekend en werkzaam is sinds 1998. Dit Verdrag biedt investeerders in de energiesector een bijzondere bescherming en maakt het voor bedrijven mogelijk een arbitragezaak te starten tegen een staat indien die beslissingen neemt die nefast zouden zijn voor hun belangen. 

Het verdrag, dat echt wordt beschouwd als een Trojaans paard voor het Europese klimaatbeleid, zit in een moderniseringsproces sinds 2017. Na 15 onderhandelingsrondes wordt nu een finaal akkoord verwacht naar aanleiding van de volgende Conferentie over het Energiehandvest op 22 november aanstaande. Volgens Zakia Khattabi zijn de gemaakte vorderingen ruim onvoldoende: “Nooit eerder werden we zo hard geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatontregeling als vandaag. Ondanks de modernisering van dit verdrag kan men niet om de vaststelling heen dat het indruist tegen de Belgische en Europese klimaatambities. Het maatschappelijk middenveld komt vandaag op straat om te vragen dat een krachtig beleid wordt gevoerd, dat nu de daad bij het woord wordt gevoegd.  Samen met mijn ambtgenoten bereiden we momenteel het onderhandelingsmandaat voor van de Europese Unie met het oog op de COP 27 en er is nood aan een duidelijk signaal, te meer de desastreuze gevolgen van het Energiehandvestverdrag in april werden aangeklaagd in het rapport van de IPCC-deskundigen. Daarom wens ik dat België, net als Polen, Spanje, Nederland en Frankrijk, zich terugtrekt uit het Verdrag.”

 

 

Bron: Zakia Khattabi, Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal © FOD Kanselarij van de Eerste Minister