Your road to EnergyVille - EnergyVille impuls voor kenniseconomie in Limburg

Gepubliceerd op 27/06/2013

Op 25 juni presenteerde EnergyVille zijn visie op de toekomst van de energietechnologie in Vlaanderen en Limburg. COO Bert Gysen: ‘Met onze specialisatie in geavanceerd duurzame-energieonderzoek en intelligente energiesystemen - zoals smartgrids en geavanceerde warmtenetten - voor industrie en steden, wil EnergyVille als Europees erkend studiecentrum van de KU Leuven, VITO en imec hét referentiepunt voor hernieuwbare energie worden.’ De samenwerking tussen topcentra en industrie in Europa, in het kader van het Europese EIT-KIC InnoEnergy, speelt in dat proces een belangrijke rol.

Vlaams minister voor Innovatie Ingrid Lieten, Burgemeester Dries van Genk, LRM en Smart Grids Flanders benadrukken het belang van een kenniseconomie in Limburg, naast traditionele industrie. Vlaams Minister voor Innovatie Lieten: ‘Limburg moet durven inzetten op innovatie en kennis. Op die manier zal de provincie in de toekomst verder groeien, en op termijn veel duurzame jobs creëren. Dat is de inzet van het Limburgplan, én daarbuiten. Voor waardevolle projecten zoals die binnen EnergyVille moeten volop hefbomen gezocht worden, ook binnen de mogelijkheden die zich zullen voordoen via de nieuwe Europese steunmaatregelen.’  Burgemeester van Genk, Wim Dries: ‘We verwachten dat een volledig ontwikkeld Thor-park enkele duizenden jobs kan opleveren. De impuls van innovatiecentra zoals EnergyVille en de IncubaThor zijn daarbij essentieel.

EnergyVille zal zich in een nieuw gebouw op de oude mijnsite van Waterschei vestigen. CEO Ronnie Belmans: ‘De plannen zijn het neusje van de zalm in energiebewust bouwen. De labo’s worden voortrekkers in hun sector.’ In die laboratoria zal plaats zijn voor testen met warmtepompen en -opslag, batterijen, thermische, mechanische en elektrische proeven. Er komt ook een smartgrid-testomgeving, een garage om elektrische en hybride voertuigen te verbeteren en zelfs 300 m² fotovoltaïsch testveld op het dak. Innovatief is ook dat bedrijven (stukken van) volledig uitgeruste laboratoria zullen kunnen huren.

Vlaams kenniscentrum voor energie

EnergyVille doet onderzoek naar duurzame energie en naar methoden om decentraal opgewekte energie via het elektriciteitsnet te verspreiden. Het kenniscentrum verenigt daarvoor verschillende bedrijven uit industrie en onderzoek. Jef Poortmans, programmadirecteur van imec’s fotovoltaïsch onderzoeksprogramma: ‘EnergyVille bood ons de gelegenheid om ook met het geplande onderzoek naar smart pv te starten. Samen met de andere partners zullen wij ons in Genk concentreren op methoden om zonne-energie in een fotovoltaïsch systeem te meten, te voorspellen en te optimaliseren met extra functionaliteiten zoals geïntegreerde schakelaars of sensors.’

EnergyVille is dus nu al een drijvende kracht voor de ‘smart grid industrie’ in Vlaanderen. Dat bevestigt ook Kris van Daele, voorzitter van Smart Grids Flanders: ‘Het onderzoek naar slimme elektriciteitsnetwerken, slimme woningen en slimme steden in Vlaanderen is de enige methode om onze energiebevoorrading duurzaam te vergroenen en nieuwe jobs te creëren, in de industrie rond slimme elektriciteitsnetwerken. Dankzij deze kennisomgeving moet Vlaanderen specialiteiten kunnen ontwikkelen waarmee de Vlaamse industrie zich internationaal kan onderscheiden.’

Kenniseconomie in Limburg

Limburg kreeg in 2012 heel wat klappen te verduren en kan elke nieuwe impuls gebruiken. Stad Genk, LRM, POM Limburg en Vlaanderen investeren met EnergyVille in een overgang van de meer traditionele maakeconomie naar een innovatieve en technologisch gedreven kenniseconomie. Roeland Engelen van LRM: ‘Het is de keuze van LRM om binnen de verschillende investeringsdomeinen een combinatie aan te bieden van risicokapitaal en infrastructuur. Dit is een stimulans voor ondernemerschap en een troef om nieuwe bedrijven aan te trekken.’

Een duurzaam gebouw voor onderzoek naar duurzame energie

Ontwikkeld door het gerenommeerde internationale architectenbureau Atelier Kempe Thill, streeft het EnergyVille-gebouw naar een BREEAM Excellent-certificering, wat staat voor een minimale milieu-impact met een hoge gebruikerstevredenheid. Het gebouw wordt dan ook volledig energieneutraal, en wisselt warmte en elektriciteit met zijn omgeving uit om de broeikasgasemissies te minimaliseren.

Ook qua constructie en gebruiksgemak levert het niets in: de vorm vertoont overeenkomsten met het statige oude hoofdgebouw van de Thor-site. De inrichting verenigt landschapsbureaus, vergaderruimtes, seminarieruimtes en innovatieve laboratoria met de natuur van het terrein, geholpen door grote ramen en een speciaal rasterwerk aan de gevel.  Vanaf 2015 zal het gebouw plaats bieden aan een 200-tal onderzoekers. De eerstesteenlegging volgt al over enkele maanden.

EnergyVille

EnergyVille is een samenwerking tussen de onderzoeksinstellingen KU Leuven, VITO en imec, met de steun van de stad Genk, de Vlaamse Regering, LRM, POM Limburg,  en de Europese structuurfondsen. Het kenniscentrum streeft ernaar om bij de top vijf van Europa te horen op het vlak van innovatief energieonderzoek. In nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners verenigt EnergyVille onderzoek, ontwikkeling, training en innovatieve industriële activiteiten.

KU Leuven
Voor EnergyVille slaan de afdelingen Energie van de departementen Elektrotechniek, Mechanica en Bouwfysica van de KU Leuven de handen in elkaar. Ze leggen hun expertise samen wat energie-efficiëntie, energieopwekking, marktwerking, flexibiliteit, geavanceerde sturingen en regelingen en de connectie binnen netwerken betreft.

VITO
Klimaatverandering, duurzame energievoorziening, grondstoffenschaarste, voedselzekerheid, vergrijzing … VITO’s onderzoeksagenda richt haar pijlen op de grote maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. De rode draad: duurzaamheid en cleantech, en de transitie hiernaartoe. Tegen 2015 zal de unit ‘Energietechnologie’ van VITO volledig verhuizen naar het EnergyVille-gebouw in Genk. Deze onderzoekers krijgen een nieuw thuis in de geavanceerde laboratoria.

Imec
Imec is wereldleider in onderzoek naar fotovoltaïsche-celtechnologie. Om zonne-energie op grote schaal in het toekomstige energienetwerk te integreren, groeit de vraag naar fotovoltaïsche systeemoplossingen op maat. Om zulke oplossingen uit te werken, te testen en te implementeren, bundelt imec in EnergyVille zijn expertise in het integreren van extra functionaliteiten in de PV-module met kennis van de andere betrokken partijen. Op die manier kan de energie-innovatie economische vooruitgang stimuleren.

___________

Extra info : www.energyville.be