Windenergie - Ecopower, Eeklo

Gepubliceerd op 04/12/2009

Ecopower cvba is een coöperatieve vennootschap met als doel het verzamelen van financiële middelen voor alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie.  In de beginjaren richtte Ecopower vooral de aandacht naar de bouw en de restauratie van waterturbines.  Daarna werd hun actieterrein verruimd en werd Ecopower actief op verschillende deelterreinen van hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik.  De financieringscoöperatie Ecopower is afgestemd op bewonersparticipatie.   Het betreffende project omvatte de plaatsing van een windturbine van 1.800 kW op de terreinen van het stedelijk containerpark van Eeklo.  De stad Eeklo fungeert als partner bij het project in het kader van het Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan (GNOP).  
Op basis van metingen gedurende 1 jaar (vanaf 01 juli 2001 t.e.m. 30 juni 2002) werden de technische prestaties van de windturbine, de bereikte primaire energiebesparing, de vermindering van de CO2-emissie, de rendabiliteit en de energetische terugverdientijd geëvalueerd.

Studie bekijken (PDF - maa 2004)