25/01/2019

Wijzigingen standaardprocedures treden pas in werking op 1 april 2019

Terug naar artikeloverzicht
 

De Vlaamse regering keurde in september 2018 verschillende wijzigingen van het VLAREBO goed. Eén van deze wijzigingen betreft de inkanteling van de bodemmaterialen in de regeling grondverzet en een aanpassing van de cofinancieringsvoorwaarden. Als inwerkingsdatum is hierbij 1 april 2019 voorzien. De verdere ministeriële besluiten zijn tevens aan de minister overgemaakt voor een vlotte uitvoering.

Aanvankelijk was er voorzien om de aanpassingen aan de standaardprocedures, met gevolgen voor het bodemattest en de gebruiksadviezen, van kracht te laten worden op 4 februari 2019. Om een optimale uitvoering te verwezenlijken, hebben we vanuit de OVAM geopteerd om het in voege treden van deze aanpassingen te verplaatsen naar 1 april 2019 en te laten samenlopen met de inwerkingtreding van de wijzigingen van het VLAREBO.

Dit maakt het eenvoudiger dat er slechts met 1 datum moet rekening gehouden worden voor de aanpassingen vanaf 1 april 2019 met betrekking op:

  • het bodemattest
  • de respectievelijke standaardprocedures
  • richtlijn schadegevallen en evaluatierapport

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de nieuwe versies van de standaardprocedures zijn te raadplegen op www.ovam.be/standaardprocedures.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid