22/01/2024

Wijzigingen aan de vergunningsplicht voor kleinhandelsactiviteiten

bakkerij_kleinhandel
Terug naar artikeloverzicht

Het decreet van 7 juli 2023 wijzigde het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft de vergunningsplicht voor kleinhandelsactiviteiten. Dit wijzigingsdecreet wijzigt de definities van kleinhandelsbedrijf en handelsgeheel en voegt nieuwe categorieën van kleinhandelsactiviteiten toe.

Op 12 januari 2024 heeft de Vlaamse Regering de datum van inwerkingtreding van artikel 4 en 6 van dit wijzigingsdecreet vastgelegd op 4 maart 2024. Tot en met 3 maart 2024 gelden er 4 categorieën van kleinhandelsactiviteiten, vanaf 4 maart 2024 worden dit er 6.

Naar aanleiding hiervan werden ook de aanvraagformulieren W1 (kleinhandelsactiviteiten) en E1ter (mobiliteitstoets detailhandel) voor de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten aangepast.

Reeds verleende omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten worden van rechtswege herleid naar de nieuwe categorieën vanaf 4 maart 2024. 

Meer informatie over de wijziging aan de vergunningsplicht voor kleinhandelsactiviteiten.

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid