16/03/2018

Wijziging VLAREBO-besluit: erkende bodemsaneringsorganisaties

kiemzaad
Back to article overview
 
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het VLAREBO-besluit (Vlaams Reglement rond bodemsanering en bodembescherming). De wijziging geeft uitvoering aan de bepalingen rond ekende bodemsaneringsorganisaties in het Bodemdecreet, en voorziet ook een aantal juridisch-technische aanpassingen. Erkende bodemsaneringsorganisaties hebben een aantal verplichte taken rond preventie, beheersing en aanpak van bodemverontreiniging veroorzaakt door de activiteiten van de sector waarvoor de organisatie is opgericht. Ze kunnen ook de sanering van sectorgebonden verontreiniging overnemen in bepaalde gevallen, en genieten daarbij van een financiële tussenkomst van de overheid.  
 
3 documenten:
 
Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 16 maart 2018