16/03/2018

Wijziging milieuhandhavingsdecreet

Back to article overview

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

 
Na advies van de SARO en van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse bepalingen van haar decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid en dat de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wijzigt. Deze wijzigingen beogen voornamelijk de huidige regeling te optimaliseren, zodat deze meer rechtszekerheid biedt. Daarnaast wordt dit wijzigingsdecreet aangegrepen om een aantal bepalingen in overeenstemming te brengen met de praktijkervaring van alle betrokken handhavingsactoren. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. 
 
5 documenten
 
 
 
 
Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 16 maart 2018