17/02/2017

Wijziging inwerkingtreding omgevingsvergunning: lijst gemeenten

Terug naar artikeloverzicht

Het decreet van 3 februari 2017 over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning is op 9 februari 2017 in het Belgisch Staatsblad verschenen. We lichten de belangrijkste punten toe.

Vlaams en provinciaal niveau: start op 23 februari 2017

Dossiers waarvoor de Vlaamse Regering of de deputatie in eerste aanleg bevoegd zijn – op basis van de regels van het decreet betreffende de omgevingsvergunning – worden vanaf 23 februari 2017 behandeld volgens de procedure van het omgevingsvergunningendecreet.

Dit betreft:

  1. de Vlaamse projecten en de projecten over 2 of meer provincies
  2. de provinciale projecten en de projecten over 2 of meer gemeenten
  3. ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de eerste klasse
  4. de meldingen, bijstellingen, … die horen bij bovenstaande projecten.

Deze worden verplicht digitaal ingediend via www.omgevingsloket.be .

Gemeentelijk niveau: start op 23 februari 2017, maar uitstel kan tot 1 juni 2017

Gemeenten kunnen beslissen om de omgevingsvergunning niet vanaf 23 februari 2017, maar later te implementeren. Dit uitstel van de implementatie kan uiterlijk tot 1 juni 2017. Daarna moeten alle gemeenten de procedure van de omgevingsvergunning volgen.

Beslist een gemeente om de implementatie van de omgevingsvergunning uit te stellen, dan zal zij tijdelijk de procedures moeten volgen die geldig waren op 22 februari 2017, dus de regels die golden voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.

Dit houdt dus bijvoorbeeld in dat een niet-instappende gemeente:

  • de aanvraag voor de bouw van een woning zal moeten behandelen volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
  • de aanvraag voor een klasse 2-inrichting zal moeten behandelen volgens het milieuvergunningendecreet (maar de verleende vergunningen moeten dan wel van onbepaalde duur zijn).

Als de gemeente op basis van het omgevingsvergunningendecreet bevoegd zou zijn, maar nog niet in de omgevingsvergunning ingestapt is en het een project voor stedenbouwkundige handelingen van een publiekrechtelijk rechtspersoon betreft, dan zal ze de aanvraag voor dit project naar Vlaanderen moeten doorsturen. Op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening volgt deze aanvraag immers de bijzondere procedure.

Gemeenten hadden tijd om te beslissen tot uitstel tot 14 februari 2017.

De gemeenten die beslist hebben tot uitstel en de datum tot wanneer dit uitstel geldt, zullen vanaf 20 februari 2017 te vinden zijn op www.omgevingsloket.be.

Aanvragen met verplichte medewerking van een architect moeten vanaf 23 februari 2017 digitaal worden ingediend, ongeacht of de gemeente in de omgevingsvergunning is ingestapt of niet.

Een handig schema over welke procedure wanneer gevolgd wordt, vindt u hier.

De lijst van gemeenten die de inwerkingtreding uitstellen vindt u hier.

Voor gemeenten en provincies volgt er via nieuwsbrieven meer specifieke informatie.

 


Bron: © 2017 Ruimte Vlaanderen