31/07/2023

Wijziging instrument stedenbouwkundige lasten - modelverordening

open_ruimte_en_bebouwing_0.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Het instrument ‘stedenbouwkundige lasten bij een omgevingsvergunning’ in het Decreet betreffende de omgevingsvergunning wordt grondig gewijzigd door het Instrumentendecreet van 26 mei 2023 (B.S. 3 juli 2023).

Vanaf 1 januari 2024 moet de gemeente een stedenbouwkundige verordening hebben om financiële lasten te kunnen opleggen bij omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en voor het verkavelen van gronden. Het hebben van de verordening is niet verplicht, maar zonder verordening kan de overheid geen financiële lasten opleggen.

Daarom voorziet het Departement Omgeving een modelverordening ter ondersteuning van de gemeenten. Begeleidend bij deze modelverordening werd ook een voorstel van gemotiveerde gemeenteraadsbeslissing opgemaakt.

Bekijk de modelverordening en voorstel gemotiveerde gemeenteraadsbeslissing

 

 

Bron: nieuwsbericht Departement Omgeving, Vlaamse overheid