31/12/2013

Wetenschappelijke onderbouwing en ondersteuning van het visserijbeleid en het visstandbeheer

Terug naar artikeloverzicht

Eén van de belangrijkste mortaliteitsfactoren bij Europese paling is vermaling of beschadiging door pompgemalen. De berekening van de totale mortaliteit door pompgemalen is gebaseerd op een aantal assumpties over de densiteit van paling in de Vlaamse waterlopen en over de productie van schieraal onder natuurlijke omstandigheden. Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de palingdensiteit in het bemalingsgebied van het pompgemaal van Boekhoute. De resultaten geven ook een eerste schatting van de productie van schieraal in polderwaterlopen, die een belangrijk aandeel van het opgroeigebied van paling in Vlaanderen vertegenwoordigen.