30/05/2012

Werkingsverslag van het Milieuhandhavingscollege 2011

Terug naar artikeloverzicht

Het Milieuhandhavingscollege is een Vlaams administratief rechtscollege waar een overtreder een beroep kan instellen tegen een bestuurlijke geldboete die na de vaststelling van een milieumisdrijf of een milieu-inbreuk werd opgelegd. Dit werkingsverslag rapporteert onder meer over de belangrijkste evoluties in 2011 en bevat cijfers over de ontvangen dossiers en de uitgesproken arresten. Daarnaast is ook een selectie uit de rechtspraak van het Milieuhandhavingscollege opgenomen.

 

 

Uitgever:  Milieuhandhavingscollege