08/08/2023

Werken voor beheer en natuurbeleving in Torfbroek

riet_oevergewas_vijver.JPG
Terug naar artikeloverzicht

Binnenkort beginnen weer enkele grotere werken in het Torfbroek. De werken zijn nodig om het gebied toegankelijk te maken voor beheer, maar tegelijk ook om natuur- en landschapsliefhebbers te laten genieten van al het moois.

Na het opruimen van het stort (Kristalvijver), de ontslibbing van de Fauna&Floravijver en het ontslibben van de grote Torfbroekvijver, is dit het vierde grote dossier uit het natuurinrichtingsproject Torfbroek.

Om de topnatuur van het Torfbroek te behouden is na de werken intensief beheer nodig, zoals het maaien van de blauwgraslanden, kalkmoerassen, trilvenen en rietkragen. Om in het natte gebied machines ter plaatse te krijgen en maaisel af te voeren, zijn aangepaste beheerwegen nodig. Tegelijkertijd graven we overbodige, historische ophogingen uit het verleden af, zodat er meer ruimte voor natte natuur ontstaat.

Van die natte natuur kunnen natuur- en landschapsliefhebbers in de toekomst volop genieten. Betere wegen en extra verbindingen maken het reservaat toegankelijker. Via knuppelpaden ontdek je er de natste plekken en de Kristalvijver. Het vergroten van de recreatiemogelijkheden gebeurt met respect voor de natuur. Bezoekers ontdekken alles vanop de paden, waardoor planten en dieren ongestoord blijven.
Een win-win voor natuur en bezoeker.

De Vlaamse Landmaatschappij voert deze werken uit samen met het ANB, de gemeente Kampenhout en Natuurpunt. Op de werfzone worden kranen, tractoren e.a. machines ingezet. Om veiligheidsredenen sluiten we tijdens de werken de omgeving van de werfzone af.
Uit veiligheidsoverwegingen vragen we de bezoekers om hiermee rekening te houden. Zo kunnen we het gebied snel terug openstellen.

Wil je graag wat meer weten? Wij organiseren op zaterdag 12 augustus een infowandeling in het Torfbroek en geven uitleg over de toekomst van het gebied en de werken die nodig zijn. Afspraak op de parking aan het eind van de Visserijlaan om 16.00 u. Vanaf 16.10 u gaan we op stap. Voorzie aangepaste schoenen of laarzen. Een spray tegen de muggen is geen overbodige luxe.

Graag even aanmelden bij katrien.demaeyer@vlm.be als je naar de infowandeling wenst te komen.

 

 

 Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse overheid