21/01/2020

Welke impact heeft de Brexit op grensoverschrijdende afvaltransporten?

Terug naar artikeloverzicht

Het Verenigd Koninkrijk stapt binnenkort uit de Europese Unie. De Brexit heeft verschillende gevolgen, ook op het vlak van grensoverschrijdend transport van afvalstoffen.

 

1. Registratie

Een vervoerder kan niet meer de registratie gebruiken die geldig is in het Verenigd Koninkrijk voor afvaltransport in Vlaanderen. Door de overgangsmaatregelen in het uittredingsakkoord en de goedkeuring ervan in het Britse parlement is dit pas van toepassing vanaf 1 januari 2021.

Tot dan blijft het Verenigd Koninkrijk deel van de Europese Economische Ruimte (EER). Daar deel van uitmaken is een voorwaarde voor het gebruik in Vlaanderen van registraties van andere lidstaten van de EER. Dit is pas definitief na ratificatie van het uittredingsakkoord door het Europese parlement. De ratificatie is voorzien op 29 januari 2020.

Registraties in andere lidstaten zijn nu ook al niet geldig in het Verenigd Koninkrijk. Het Environment Agency heeft een webpagina over transport van afval.

 

2. Uitvoer van afval voor verwijdering en van gemengd stedelijk afval voor nuttige toepassing naar het Verenigd Koninkrijk vanuit een EU-land kan niet meer.

Door de overgangsmaatregelen is dit ook van toepassing vanaf 1 januari 2021. Voor de uitvoer voor verwijdering is een kennisgevingsdossier indienen altijd nodig. Er zijn momenteel geen actieve dossiers voor de uitvoer voor verwijdering of gemengd stedelijk afval naar het Verenigd Koninkrijk vanuit Vlaanderen.

 

3. Goedgekeurde dossiers van, naar en door het Verenigd Koninkrijk blijven gelden.

De OVAM en het Environment Agency hebben beslist om de goedkeuring te behouden van kennisgevingsdossiers die nog geldig zijn na 31 december 2020. Ook Nederland hanteert dit principe. Het is mogelijk dat andere landen dit niet doen. We adviseren bedrijven de autoriteiten te contacteren van landen van uitvoer, invoer of doorvoer die betrokken zijn in afvalstromen met een kennisgevingsdossier en het Verenigd Koninkrijk als betrokken land.

Dossiers van of naar het Verenigd Koninkrijk met doorvoer door België blijven ook geldig. Ook voor dossiers vanuit Wallonië is dit zo. Er is nu geen invoer naar Wallonië en vanuit/naar het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Na 31 december 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de douane-unie. Na deze datum zijn er douaneformaliteiten te vervullen, ook voor het grensoverschrijdend transport van afval. De overgangsmaatregelen in het uittredingsakkoord over de douane-unie kunnen in principe verlengd worden, hoewel er nu een wet is in het Verenigd Koninkrijk die een verlenging niet mogelijk maakt. Zonder verlenging is het nodig om voor het einde van het jaar de gegevens van het douanekantoor toe te voegen aan de dossiers met een einddatum na 31 december.

Bedrijven betrokken in kennisgevingsdossiers ontvangen nog een bericht met meer info hierover.

 

4. Vervoersdocumenten

Aan het gebruik van vervoersdocumenten verandert er verder niets. Het document 'Bijlage VII' voor afval zonder kennisgeving blijft van toepassing.

Nadat de overgangsmaatregelen niet meer van toepassing zijn, moeten de vervoerders de transportdocumenten aan het douanekantoor bezorgen samen met de douaneaangifte. Dit is zowel voor de ‘Bijlage VII’ als voor de transportdocumenten van een kennisgevingsdossier.

De Europese Commissie heeft een document met info over het effect van de Brexit op afvalstoffenwetgeving.

 

5. Dierlijke bijproducten

Hier is in de eerste plaats het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) aanspreekpunt. Waar de dierlijke bijproducten onder de afvalstoffenwetgeving vallen, zijn de bepalingen zoals hierboven aan de orde.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid