01/01/2009

WBCSD - World Business Council for Sustainable Development

Terug naar artikeloverzicht

Het WBCSD (coalitie van 150 internationale bedrijven, actief op het vlak van duurzaam ondernemen) wil een katalysator zijn voor duurzame ontwikkeling, eco-efficiëntie, innovatie en (maatschappelijk) verantwoord ondernemen promoten; met o.m. nieuws, gevalstudies en links naar aangesloten bedrijven.