07/03/2024

Wat met ureaseremmers en onmiddellijk onderwerken van mest? Lees onze veelgestelde vragen bij de start van het mestseizoen

mest_uitrijden
Terug naar artikeloverzicht

Het stikstofdecreet zorgt voor enkele nieuwigheden in dit mestseizoen. Vooral ureaseremmers en het onmiddellijk onderwerken van mest roepen vragen op. Lees het antwoord op de meestgestelde vragen. 

​​Wat met ureumhoudende kunstmest?  

Net zoals bij dierlijke mest, moet ook ureumhoudende kunstmest voortaan onmiddellijk ondergewerkt worden.  

  • Ureumhoudende kunstmest mag zowel opgebracht worden op beteelde als niet-beteelde landbouwgrond.  
  • Door het stikstofakkoord is het voortaan verplicht om ureumhoudende kunstmeststoffen onmiddellijk in te werken, om ze toe te dienen via injectie of om ze toe te dienen met een ureaseremmer. 
  • ​Ureaseremmers moeten alleen toegevoegd worden als de mest niet-emissiearm opgebracht wordt (dat wil zegggen: zonder onder te werken of zonder injectie). De landbouwer moet dat altijd kunnen aantonen via het bijhouden van aankoopbewijzen. Als de mest wel emissiearm opgebracht wordt, mogen er ureaseremmers toegevoegd worden, maar is het niet verplicht. 

Lees hier alle vragen en antwoorden over ureumhoudende kunstmest

Wat betekent ‘onmiddellijk onderwerken’ van mest in de praktijk?  

Door het uitrijden van mest komt er heel wat stikstof vrij. Door mest voortaan onmiddellijk onder te werken, worden de emissies beperkt.  

  • Om meer duidelijkheid te creëren, worden vanaf nu dezelfde regels gehanteerd voor alle bemestingen. Er wordt voortaan geen onderscheid meer gemaakt tussen het uitrijden op week- of zaterdagen. Let wel: mest uitrijden op zon- en feestdagen is nog altijd verboden, met uitzondering van kunstmest.  
  • Onmiddellijk onderwerken betekent dat het spreiden en inwerken van de meststoffen ofwel in één werkgang gebeurt (vb. via injectie), ofwel in twee werkgangen (met verschillende vervoerscombinaties). 
  • Als een landbouwer alleen werkt, moet het onderwerken van start gaan zodra de eerste mestkar leeg is. Dat wil zeggen dat er voor de start van de bemesting al een tweede vervoerscombinatie of inwerkingssysteem op het perceel aanwezig moet zijn zodat er direct kan ondergewerkt worden als de eerste mestkar leeg is. Terugrijden naar het landbouwbedrijf om te wisselen van vervoerscombinatie, is niet toegelaten.  

Lees hier alle vragen en antwoorden over het onmiddellijk onderwerken van mest.​  

Hebt u nog een vraag over mest en stikstof die niet op de lijst staat? 

Neem contact op met de Mestbank via info@vlm.be.  

 

Bron:  Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse overheid