01/06/2023

Wat met je grasmaaisel na ‘Maai mei niet’? Vermijd om al je maaisel meteen met het gft mee te geven

gazon-madeliefjes.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Tijdens de maand mei hebben heel veel Vlamingen hun gras bewust (langer) laten groeien. Dat heeft veel voordelen. Als je het gazon erg kort maait (dus korter dan 5 cm), zorg je voor extra veel lichtinval op de onderliggende bodem, en hierdoor droogt de bodem sneller uit. Door erg kort te maaien, kunnen ook mossen de niet-grasvrije bodemgedeeltes beginnen innemen en worden onkruiden (die jarenlang inactief als zaadje in de onderliggende bodem liggen te wachten) plots getriggerd om te beginnen kiemen. Als je dus je gras niet maait, win je dus niet alleen heel wat tijd, maar help je de natuur ook een handje. De bloempjes die hierdoor behouden bleven in het gazon, zijn namelijk heel interessant voor de insectenwereld. Wist je tenslotte dat klavertjes stikstof opnemen uit de lucht en in feite jouw gazon voeden zonder dat je dat zelf nog moet doen?

Maar nu is het bijna juni, dus hét ideale moment om je gras te recycleren in de tuin! Hoe ga je zo duurzaam mogelijk met je grasmaaisel aan de slag? Vlaco en OVAM geven enkele tips!

1. Gazonmaaisel is perfect geschikt om als mulchlaag te gebruiken. Het remt het onkruid, houdt de onderliggende bodem vochtig en geeft tegelijk voedingsstoffen en – na vertering – structuur aan de onderliggende bodem.

2. Wat kort gazonmaaisel kan je gerust aan je kippen geven. Let op: geef hen niet te veel maaisel en strooi het niet te dik in de ren. Als kippen veel van dat korte gras eten, kan dit namelijk opstoppen in hun krop. Hier begint het dan te gisten, de opgepikte graantjes geraken niet meer tot bij de maag en de kip wordt ziek of mager.

3. Je kan compost maken van je gazonmaaisel. Voeg het maaisel eerder met mondjesmaat en goed gemengd met bruin materiaal toe aan je thuiscompostering. Wie grote hoeveelheden zuiver gazonmaaisel zonder bijmenging composteert, zal te kampen krijgen met extreme  broei, verslemping en ‘koekvorming’… waarna het composteerproces helemaal stilvalt.

4. Wacht na eind mei niet te lang met je gras een eerste keer te (mulch)maaien. Tot begin juni - en zeker met de frissere temperaturen van de laatste maanden – staan er nog niet te veel bloemen in het zaad en/of is het zaad nog niet kiemkrachtig. Dan kan je de grasresten gerust in je tuin recycleren door gebruik te maken van bovengenoemde huiskringlooptips. Let wel op als je het gras nog veel langer laat staan. Dan gaan de zaden kiemkrachtig zijn en kan je ze zo verder verspreiden in je tuin.

5. Zorg voor een kwalitatieve (professionele) verwerking van je grasmaaisel. Het kan verleidelijk zijn om je grasmaaisel op een hoop of in een berm te gooien. Helaas heeft dat erg nadelige gevolgen voor het milieu: grote hoeveelheden gras beïnvloeden de bodem, waardoor het ecosysteem in de war geraakt. Zo verdwijnt de bloemenrijke vegetatie en wordt die overgenomen door ruige kruidensoorten als brandnetels. Daarnaast heeft het ook nadelige gevolgen voor dieren, ze kunnen er namelijk ziek van worden. Weet ook dat als je grasmaaisel op openbaar terrein gooit (bv. aan de rand van een bos of in een berm), dit een vorm van sluikstorten is. En dat is strafbaar.

Biedt je gemeente een gft-inzameling aan? Vermijd om al je maaisel met het gft mee te geven. De aanvoer van gft-afval bij de verwerkers piekt traditioneel tussen april en juni waardoor een extra aanvoer van maaisel best wordt vermeden. 

Voer je maaisel dus best apart als groenafval af via het recyclagepark of huis-aan-huis-inzameling van groenafval (als je gemeente die aanbiedt). Je ontlast daarmee de gft- verwerking én het is ook nog een goedkopere oplossing dan de gft-bak. Op die manier wordt er van je gras gecertificeerde compost gemaakt in een professionele compostering, net zoals van gft.

Kan je je gras nog een paar weken laten staan voor je het naar het recyclagepark brengt of aanbiedt voor inzameling? Super, op die manier vermijd je een overaanbod aan gras bij de composteerders en zorg je voor een optimale benutting van de composteringscapaciteit!

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir besluit: “Ieder jaar wordt er een maand niet gemaaid. Ieder jaar is er Maai Mei Niet. En u hebt het waarschijnlijk al gemerkt: nog nooit lagen onze bermen, parken en tuinen er zo kleurrijk bij. Die maand sluiten we af met de Week van de Bij. Want het is ten slotte voor hen dat we het doen. Het perfecte excuus om het lange gras nog even te laten staan: zo maak je ineens de bijtjes blij tijdens de ‘Week van de bij’. Op die manier help je de biodiversiteit ook een handje.”
 

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid