28/04/2023

Wat gebeurt er met afgedankte voertuigen en elektrische en elektronische apparaten?

recycleren_auto.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Op 28 april publiceerde Statistiek Vlaanderen twee nieuwe Vlaamse Openbare Statistieken (VOS) gebaseerd op wettelijk verplichte rapportages die de OVAM jaarlijks bezorgt aan Europa. Het gaat enerzijds over afgedankte voertuigen en anderzijds over afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Wat gebeurt er precies met die twee afvalstromen? 

Iets meer dan helft van afgedankte elektrische en elektronische apparaten wordt ingezameld

In 2020 werd in België 51 % van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) ingezameld. De ingezamelde hoeveelheid neemt steeds toe, maar ook de hoeveelheid apparaten die op de markt komen stijgt. De inzamelpercentages liggen in lijn met die van de buurlanden en lagen hoger dan het gemiddelde van de landen van de Europese Unie (EU). Maar de Europees opgelegde inzamelingsdoelstelling van 65 % haalden we in België nog niet.

97 % van afgedankte voertuigen kreeg nuttige toepassing

In 2021 werd in het Vlaamse Gewest 93 % van de ingezamelde afgedankte voertuigen hergebruikt (als onderdelen) of gerecycleerd en 97 % van de afgedankte voertuigen kreeg een nuttige toepassing (hergebruik van onderdelen, recyclage of energetische valorisatie).
De Europese wetgeving over afgedankte voertuigen bepaalt dat minstens 95 % een nuttige toepassing moet krijgen waarvan minstens 85 % hergebruikt en gerecycleerd moet worden. Die percentages worden in het Vlaamse Gewest dus gehaald.

Meer info 

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse overheid