19/09/2019

Waar kan ik als bodemdeskundige terecht met bodemvragen over een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek?

Terug naar artikeloverzicht

De roep om informatie is groot. Iedere vraag is dringend en belangrijk. De OVAM draagt een goede dienstverlening en klantvriendelijkheid dan ook hoog in haar vaandel.

Waar kan ik terecht met mijn vraag over een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek?

Volgende tips kunnen u alvast helpen:

 • Op www.ovam.be vindt u veel relevante bodeminformatie.
 • Heeft u al eens gehoord bij uw collega’s of deze gelijkaardige situaties hebben voorgehad en hoe zij hiermee omgegaan zijn?
 • Wie en hoe contacteert u best voor een vraag over een brief? Bij het opmaken van brieven wordt rekening gehouden met de inhoud en de mogelijke vragen die hieraan gekoppeld zijn. Neem contact op met de contactpersoon vermeld bovenaan de brief.
 • Richt u tot de milieudienst van de gemeente waar de grond is gelegen voor vragen over:
  • de gemeentelijke inventaris;
  • de interpretatie van bepaalde vergunningen;
  • de afhandeling en beoordeling van gemotiveerde verklaringen.

Wat kan u raadplegen in het Webloket?

 • U kan de beoordelingsfase van uw rapport opvolgen via het webloket.
 • Hou bij de behandeling van bodemonderzoeken en aflevering van bodemattestaanvragen rekening met de decretale termijnen van 60 dagen. Hanteer ook deze termijnen naar uw opdrachtgever. Alle onderzoeken worden chronologisch behandeld volgens de ontvangstdatum.
 • U kan nagaan welke risico-activiteit is gekend is bij de OVAM. U doet dit door informatie van de betreffende grond te raadplegen.
 • U kan de inhoud van een brief raadplegen. Via het webloket vraagt u kosteloos brieven aan gekoppeld aan een dossier:
  • U gaat daarvoor naar het scherm waarbij u aangeeft of u de pdf-xml of GIS wil bekomen.
  • Via het aanvinkvakje ‘document’. verkrijgt u de nodige brieven.
 • Nog vragen over het webloket? Op www.ovam.be/webloket-deskundigen-veel-gestelde-vragen-en-antwoorden vindt u mogelijk al uw antwoord.

Wanneer mailt u naar standaardbeoordeling@ovam.be?

 • Als u nog andere vragen heeft over het webloket.
 • Pdf vergeten bij het indienen van het rapport? Bezorg ons de ontbrekende pdf-bestanden zo snel mogelijk. Vermeld hierbij de titel en de referentie van de opdracht.
 • Heeft u na de uitvoering van een beschrijvend bodemonderzoek vragen over een mogelijke saneringsaanpak? Als er tijdens de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek indicaties zijn van problemen over het bodemsaneringsproject (bijvoorbeeld de timing), kunnen deze toegelicht worden in de ‘pdf belangrijke info’.

Geef zoveel mogelijk relevante informatie mee als u contact opneemt met de OVAM. Vermeld het dossiernummer, omschrijf het probleem,...

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid