27/11/2008

VROM-geld voor twee proefprojecten ondergrondse opslag CO2 (NL)

Terug naar artikeloverzicht

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu heeft geld beschikbaar gesteld voor twee mogelijke projecten voor ondergrondse opslag van CO2. Het gaat om de projecten van Shell Nederland Raffinaderij bv in Barendrecht en van GTI Zuidoost bv in Geleen. Hiermee is ongeveer 60 miljoen euro gemoeid. De gunning van deze projecten is een procedurele eerste stap. Strikte voorwaarde hierbij is dat MER- en vergunningenprocedures gevolgd moeten worden voordat de projecten uitgevoerd kunnen worden. Onderdeel hiervan is een zorgvuldige inspraakprocedure.

Het opslaan van CO2 past in het actieve Nederlandse klimaatbeleid dat er op is gericht de uitstoot van CO2 en overige broeikasgassen zo veel mogelijk te verminderen. De CO2 die in deze projecten wordt afgevangen en opgeslagen is onder andere afkomstig van de petrochemische industrie. 'Vermindering van de uitstoot moeten we in de eerste plaats realiseren door energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Maar in de overgangsfase naar een duurzame energiehuishouding is opslag van CO2 onder de grond noodzakelijk', aldus minister Cramer. Nederland heeft de kennis, de deskundige bedrijven en de locaties waar opslag mogelijk kan zijn en wil daarvan gebruik maken. Bovendien kan Nederland in de toekomst deze kennis en ervaring op het gebied van Carbon Capture and Storage (CCS) wereldwijd inzetbaar maken.
De opslag van CO2 onder de grond is volgens deskundigen ongevaarlijk voor mens en omgeving. Echter, de onbekendheid bij burgers met het onderwerp ondergrondse opslag dient uiterst serieus te worden genomen.

Achtergrond

Nadat in 2007 was gestart met een aanbestedingstender voor het opslaan van CO2, reageerden vijf consortia, waarvan uiteindelijk drie een inschrijving met een plan van aanpak hebben gedaan. De opzet was te komen tot twee projecten met elk een opslag van minimaal 2 miljoen ton CO2 in maximaal 10 jaar. Het Rijk betaalt per opgeslagen ton CO2. Eerder, in 2007, was al een rijksbijdrage toegekend aan drie proefprojecten voor de afvang van CO2.

Bron : VROM

__________________________________

Extra info :