19/06/2023

Vrijwillig beschrijvend bodemonderzoek van OVAM brengt verontreiniging met zware metalen langs Grote Nete in kaart

de_neet
Terug naar artikeloverzicht

Recent voerde de OVAM een vrijwillig beschrijvend bodemonderzoek uit in het gebied van de Grote Nete in Lier, Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg. Het gaat om een onderzoek naar historische verontreiniging met zware metalen door de Kempense industrie. Daaruit blijkt dat er verhoogde concentraties aan zware metalen aanwezig zijn in de waterbodem van de Grote Nete, op de oevers en in de overstromingsgebieden. Er zijn geen gezondheidsrisico’s voor de omwonenden, als ze de aanbevolen gebruiksadviezen opvolgen. Ook recreatie op de dijken en in het natuurgebied blijft mogelijk zonder bijkomende maatregelen.

Het onderzoek werd opgestart omdat er twee verontreinigde zijwaterlopen uitmonden in de Grote Nete. De verontreiniging met zware metalen is het gevolg van lozingen van afvalwater sinds het begin van de twintigste eeuw door verschillende industrieën langsheen de Grote Laak, de Molse Nete en de Grote Nete.

Risico-evaluatie

Uit de risico-evaluatie van het beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor de mensen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld veilig in de tuin blijven spelen. Het is wel belangrijk om rekening te houden met de aanbevolen gebruiksadviezen. Deze gebruiksadviezen staan op de bodemattesten die de eigenaars van de percelen langs de Grote Nete binnenkort ontvangen.

Specifiek voor 9 van de meer dan 1300 percelen gelden er 2 gebruiksadviezen, omdat deze percelen als woongebied gecategoriseerd zijn. Zo mogen zij geen moestuin aanleggen of dieren kweken op het perceel. Huisdieren lopen geen risico.

Verder is er geen probleem met het grondwater en er is ook geen risico voor de natuur en de landbouwpercelen. Recreatie op de dijken en in het natuurgebied blijft dus mogelijk zonder bijkomende maatregelen, net als het telen van gewassen op landbouwgrond. Er is wel een risico op verspreiding van de verontreiniging.

Verdere stappen

De bodemdeskundige besluit in het beschrijvend bodemonderzoek dat een sanering noodzakelijk is. Het is nu aan de waterloopbeheerder om de volgende stappen in het onderzoek te zetten om op die manier een volledig beeld te krijgen over de verontreiniging en de verdere aanpak.

 

 

Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse overheid