01/06/2013

Vraag naar mestverwerking onder MAP IV

Terug naar artikeloverzicht

Mestverwerking is cruciaal in het vinden van het evenwicht in de mestbalans. Bij stijgende mestproductie of strenger wordende bemestingsnormen zal de vraag naar mestverwerking stijgen. De vraag blijft echter waar het inplannen van de extra capaciteit het meest aangewezen is. Voor een succesvolle mestverwerking is immers een gegarandeerde instroom aan mest nodig. Die instroom is niet het resultaat van een simpele rekensom tussen mestproductie en mestafzet van de omliggende bedrijven, maar is het resultaat van een complexe samenhang tussen de regionale spreiding van de mestproductie en de mestafzetmogelijkheden. Een globaal overzicht van de mestmarkt is daarom nodig. Het rapport geeft meer inzicht in het samenspel tussen het landbouwersgedrag, het (mest)beleid en de mestverwerking. Het doel van de studie is tweedelig: de impact van beleidskeuzes op de vraag naar mestverwerking bepalen en de regionale spreiding van de vraag naar mestverwerking in kaart brengen. 

 

Uitgever: Departement Landbouw en Visserij. Afdeling Monitoring en Studie