27/06/2003

Voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en voor de toekenning van subsidies voor de aankoop van gebieden om erkende reservaten op te richten, definitief gewijzigd

Terug naar artikeloverzicht

Op voorstel van Vlaams minister Ludo SANNEN :

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse regering definitief de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en voor de toekenning van subsidies voor de aankoop van gebieden om erkende reservaten op te richten. Het maximaal subsidieerbaar aankoopbedrag wordt opgetrokken en de subsidiepercentages ten opzichte van de schijven van het aankoopbedrag worden aangepast en vereenvoudigd.