10/12/2003

Voortgangsrapport 2003 bij het Vlaams klimaatbeleidsplan

Terug naar artikeloverzicht

De Raad stelt vast dat de Vlaamse regering al een eerste Voortgangsrapport heeft opgesteldeen half jaar na de goedkeuring van het Vlaamse klimaatbeleidsplan. Deze alerte opvolging van het beleid blijkt noodzakelijk te zijn om uitvoering te geven aan de sleutelprojecten uit het klimaatbeleidsplan. Dit wordt o.a. gellustreerd door het nog steeds ontbreken van het energieprestatiedecreet en de gebrekkige operationalisering van de fondsen die het beleid moeten financieren zoals het energiefonds en het fonds hernieuwbare energiebronnen. Het Rapport bevestigt wat vandaag algemeen geweten is: Vlaanderen heeft het zeer moeilijk om de klimaatdoelstellingen te halen waartoe het zich gengageerd heeft.
In dit advies komt de MiNa-Raad tot de conclusie dat de Vlaamse regering geen uitgetekende strategie heeft om op termijn structurele aanpassingen van onze economie door te voeren die kunnen leiden naar een koolstofarme energiehuishouding. Ambitieuze projecten op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, ruimtelijke ordening, sociale huisvesting of mobiliteit ontbreken of werden niet uitgewerkt met het oog op het realiseren van aanzienlijke emissiereducties op lange termijn. Het is vooral via de horizontale integratie
van het klimaatbeleid dat dergelijke projecten gerealiseerd moeten worden.

Bron: Mina-Raad

Het advies van de Mina-Raad over dit voortgangsrapport kan u hier raadplegen