Voortaan spaarlamp naar keuze in winkel naar keuze

Gepubliceerd op 20/01/2006

Op voorstel van Kris PEETERS, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur heeft de Vlaamse Regering de aanpassingen voor de tweede fase van de energiebonactie goedgekeurd. Dit ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Bedoeling is in de loop van 2006 ieder Vlaams gezin een aantal kortingsbonnen ter waarde van 5 euro te bezorgen via zijn netbeheerder, voor de aankoop van spaarlampen.

Om de gezinnen ervan bewust te maken dat zij vaak op een eenvoudige manier energie kunnen besparen, werden de netbeheerders verplicht om in 2004 en 2005 aan ieder Vlaams gezin een spaarlamp, spaardouchekop of energiemeter te bezorgen. De meeste netbeheerders kozen voor een huis-aan-huisbedeling van de spaarlampen. Mensen die niet thuis waren op de dag van de bedeling of die een spaardouchekop wensten, moesten hun product in het postkantoor afhalen. De andere netbeheerders opteerden voor het verdelen van bonnen die verplicht in de postkantoren moesten omgeruild worden.

Uit de evaluatie van deze eerste fase bleek echter dat een groot deel van de bedeelde spaarlampen niet of verkeerd gebruikt werden. Omwille van vooral organisatorische redenen werd ervoor geopteerd om slechts n type spaarlamp te verdelen, wat een gebrek aan keuzemogelijkheden inhield. Het lamptype dat verdeeld werd, kon in veel gevallen niet in de bestaande armaturen worden gebruikt en ook over het gekozen vermogen van de lamp was men niet tevreden. Daarenboven zorgde het feit dat men zijn product in de postkantoren diende af te halen, ervoor dat relatief grote en bovendien extra verplaatsingen moesten worden afgelegd.

Om tegemoet te komen aan de tekortkomingen van deze eerste fase, werden op voorstel van minister Peeters een aantal aanpassingen goedgekeurd.

Ieder Vlaams gezin zal in de loop van mei 2006 voor de aankoop van spaarlampen van zijn netbeheerder een aantal kortingbonnen ter waarde van 5 euro krijgen. Het aantal kortingbonnen is gelijk aan het aantal gezinsleden, met uitzondering van het gezinshoofd, dat reeds in de eerste fase een spaarlamp kreeg aangeboden. De kortingbonnen kunnen worden ingeruild in winkels die spaarlampen verkopen en zullen onmiddellijk worden verrekend aan de kassa van de betreffende winkel. FEDIS, de Belgische Federatie van de kleine, middelgrote en grote distributieondernemingen, en UNIZO, de Organisatie van Zelfstandige Ondernemers, hebben op vraag van minister Peeters hun medewerking aan deze actie toegezegd.

Het werken met kortingbonnen biedt een groot aantal voordelen. Gezinnen krijgen de keuzevrijheid inzake type spaarlamp. Zij kunnen een handelszaak uitzoeken, waar zij een spaarlamp met de geschikte vorm en het gepaste vermogen kunnen kopen. Bovendien bieden de winkels het voordeel van langere openingsuren.

Tevens wordt door het werken met een kortingbon een drempel ingebouwd. De spaarlamp is weliswaar niet noodzakelijk gratis en wordt niet meer aan huis bedeeld, maar daar staat tegenover dat het nuttig gebruik van de lampen, en dus ook de energiebesparing, ongetwijfeld zal stijgen. Om te vermijden dat door het inbouwen van deze drempel een aantal mensen die niet voldoende mobiel zijn geen spaarlamp zouden ontvangen, heeft de minister ook de mogelijkheid ingebouwd om bij de netbeheerder een spaarlamp aan te vragen, die dan aan huis wordt bezorgd. Het bedeelde spaarlamptype blijft in deze gevallen wel beperkt tot het type dat de netbeheerder heeft aangekocht.

Tot slot zal de minister ook meer toezicht houden op de flankerende informatiecampagne die door de netbeheerders moet worden gevoerd, zodanig dat de tweede fase van de actie beter zichtbaar wordt voor de burgers.

'Spaarlampen zijn een energiebesparend en dus ook milieuvriendelijk alternatief voor tal van andere lampen', aldus de minister, 'maar tot op heden blijkt nog een deel van de Vlaamse gezinnen de woning te verlichten zonder spaarlamp. Met de tweede fase van de spaarlampenactie geven we Vlamingen een bijkomende stimulans om daadwerkelijk spaarlampen te gaan gebruiken. En een dergelijke lamp spaart niet alleen het milieu maar ook de portemonnee'.

Bron: persdienst Vlaamse regering