Voorstudie BBT verwerking asbesthoudende reststromen

Gepubliceerd op 20/07/2017
In de eerste helft van 2017 werd een voorstudie uitgevoerd naar de reiniging van asbesthoudende stromen. Het doel van deze voorstudie is het onderzoeken van de noodzaak en het afbakenen en omschrijven van de scope van de toekomstige BBT-studie. Daarbij werden de betrokken sectoren en overheden geconsulteerd. Uit het overleg blijkt dat de verschillende partijen een BBT-studie over de reiniging van gemengde stromen van puin en asbest en grond en asbest zinvol vinden. Daarbij dient gekeken te worden naar de te nemen maatregelen (op werven en grondreinigingscentra) en naar de reinigingsrendementen. O.a. selectief slopen en verwerkingstechnieken voor zuivere asbeststromen zijn niet opgenomen in de voorgestelde scope.
 
Na overleg met de MINA raad zal het voorstel voor BBT-studie indien nodig bijgesteld worden. Het voorstel wordt in het najaar overgemaakt aan de minister, die de finale beslissing neemt over het al dan niet opstarten van deze studie in 2018 of later.