Voorstelling van het voortgangsrapport Vlaamse Mestproblematiek 2005

Gepubliceerd op 17/11/2005

Het jaar 2005 is een cruciaal jaar in het Vlaamse mestbeleid. Enerzijds heeft Vlaamse Regering, op voordracht van de Vlaamse Minister van Leefmilieu Kris Peeters, een beleidsvisie goedgekeurd waarin ze de krijtlijnen van een nieuw mestbeleid hebben getrokken. Anderzijds is er op Europees niveau het arrest van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Het goedkeuren van de Nederlandse derogatie in het kader van de Nitraatrichtlijn kan Vlaanderen inspireren om dit instrument optimaal in te zetten, aangepast aan de Vlaamse situatie.

De gegevens die de Mestbank inventariseert en verwerkt, wijzen op een verdere vooruitgang van het wegwerken van het mestoverschot, zeker wat P2O5 betreft. Al lijkt de snelheid van de vooruitgang af te nemen, in het zicht van de huidige doelstelling, zijnde maximum 49 miljoen kg P2O5 en 110 miljoen kg N uit dierlijke mest afzetten binnen Vlaanderen. Voor stikstof blijven verdere inspanningen van de landbouwsector noodzakelijk.

Anderzijds wijst de monitoring op het terrein erop dat de milieudoelstelling nog niet is bereikt. De verbetering die werd vastgesteld in de nitraatconcentratie in het oppervlaktewater begin 2000 zet zich niet voort. De eerste resultaten van het grondwatermeetnet in 2004 en 2005 tonen aan dat over heel Vlaanderen grondwaterlagen zijn waar nog verdere verbetering noodzakelijk is.

Voortgangsrapport 2005 (PDF - 5,5 MB)

Volledig persbericht Voortgangsrapport 2005 (PDF)

Bron : VLM