23/01/2024

Voorontwerp Verzameldecreet Omgeving: tweede principiële goedkeuring

home-renovation
Terug naar artikeloverzicht

Op 19 januari 2024 heeft de Vlaamse Regering het Voorontwerp van het Verzameldecreet Omgeving voor de tweede keer principieel goedgekeurd. Dit wijzigingsdecreet bevat onder meer bepalingen over:

  • Planologische compensatie bij ruimtelijke uitvoeringsplannen.
  • Wijzigingen met betrekking tot de mogelijkheden voor functiewijzigingen van zonevreemde gebouwen.
  • Een wijziging in de mogelijkheden voor een lokaal ruimtelijk vergunningenbeleid, inclusief een heroriëntering van vrijstellingen en meldingen.
  • De afwerkingsregel.
  • Verduidelijking over de omvang bij het bouwen of uitbreiden van een bedrijfswoning.
  • De vereiste van motivering bij afwijkingen.
  • De definitie van 'publiciteitsinrichting' in de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).
     

Dit voorontwerp wijzigt 22 wetten/decreten en wordt nu voorgelegd aan de Raad van State voor advies. Op basis van dit advies zal het voorontwerp van het decreet of de toelichting, indien nodig, aangepast worden. Vervolgens volgt een definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering. De definitief goedgekeurde tekst zal bij het Vlaams Parlement ingediend worden.

Meer informatie over de ontwerp-wijzigingen.

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse overheid