06/01/2022

Voordelige ophaling aan huis van asbestcement voor zo goed als alle Vlamingen

asbest golfplaten
Terug naar artikeloverzicht

Dankzij de relancemiddelen ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering kon de OVAM vorig jaar voor 27,6 miljoen euro nieuwe projecten inzake verwijdering van asbestcement opstarten en konden ook de lopende projecten op continuïteit rekenen.
Alle 295 organiserende gemeenten namen het engagement op, al dan niet in regie van de lokale afvalintercommunale. Ook de 5 overige gemeenten sloten zich intussen aan. De OVAM ondersteunt hen momenteel bij hun zoektocht naar enkele praktische oplossingen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “De projecten vergen veel inzet van lokale besturen. Ik vind het ronduit knap van hen dat zij zo mee de schouders zetten onder het Vlaams asbestafbouwbeleid. Hiermee ontzorgen ze niet alleen burgers, maar ook jeugdverenigingen in hun werkingsgebied.”

Op voorstel van minister Demir maakte de Vlaamse Regering voor het zomerreces nog 27,6 miljoen euro vrij voor lopende en nieuwe asbestprojecten die de versnelde asbestafbouw aan woningen en lokalen van jeugdbewegingen mogelijk maken. Speerpunt vormt de ophaling aan huis van asbestcement voor elke Vlaming. De OVAM ontwikkelde handige, stapsgewijze filmpjes en brochures voor handige particulieren. De lokale besturen bieden naast de ophaling aan huis ook een geschikt pakket verwijderingsmateriaal aan voor wie zelf aan de slag gaat.

Met het voorziene budget kan de Vlaamse overheid voor dit type van lokale asbestprojecten toewerken naar 100% gebiedsdekking. De OVAM berekende dat deze aanpak 23.776 Vlaamse asbestlocaties per jaar kan aanpakken.

 

Lees het volledige persbericht

 

 

Bron: de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij