08/02/2023

Voor het eerst 100.000 hectare onder Vlaams natuurbeheer

natuurreservaat-2_0.jpg
Terug naar artikeloverzicht

Op de valreep van vorig jaar heeft Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir de reservaatstatus van Vallei van de Zwarte beek in Limburg uitgebreid met 180 hectare, ofte 270 voetbalvelden. Daardoor staat de teller van het aantal hectare natuurgebieden onder effectief natuurbeheer in Vlaanderen voor het eerst hoger dan 100.000 hectare. “De oppervlakte natuur dat we via natuurbeheer beschermen was nog nooit zo groot. Een goede zaak voor de bescherming en toegankelijkheid van onze natuur, maar we blijven ons inzetten om dat verder uit te breiden”, klinkt het.

Gebieden onder effectief natuurbeheer zijn natuurgebieden met een reservaatstatus of gebieden met een goedgekeurd beheerplan. Die gebieden genieten extra bescherming en krijgen streefdoelen opgelegd om de biodiversiteit te verhogen. Ze moeten bijvoorbeeld belangrijke leefgebieden en populaties van inheemse dieren en planten kunnen waarborgen. Tegelijk moet er ook een minimale toegankelijkheid voorzien worden, waarbij de bezoekers de draagkracht van het gebied niet aantasten maar de florerende natuur toch kunnen bewonderen. De gebieden worden beheerd door de Vlaamse overheid, door natuurverenigingen, door lokale besturen of door private eigenaars.

Grote ambities in kleine Vlaanderen

Vlaanderen klokte eind 2022 af op 100.509 hectare natuur onder effectief natuurbeheer, terwijl dat eind 2019 nog maar 93.691 hectare was. Een stijging van maar bijna 7.000 hectare. “Natuurbeheer staat dan ook centraal in het beleid. We maken er ruimte voor, we beschermen het en we blijven er in de toekomst op inzetten. Vlaanderen is misschien klein, maar de ambities op het vlak van natuur zijn groot”, aldus Demir.

Maximaal genieten van Vlaamse natuur

Ook voor de Vlaming zelf is dat overigens een goede zaak, volgens Demir: “Via de erkenning als natuurreservaat zorgen we niet alleen voor bijkomende bescherming en beheer van onze waardevolle natuur, we kunnen bezoekers maximaal laten genieten van de natuur zonder de draagkracht van het gebied aan te tasten dankzij weldoordachte toegankelijkheidsregelingen.”

Eerste broedende kraanvogels!

Sinds 20 december 2022 valt dus ook natuurreservaat Vallei van de Zwarte Beek bij Beringen (Limburg) onder effectief natuurbeheer. De waardevolle beekvallei is zo het grootste natuurgebied van Natuurpunt en staat bekend voor haar extreme variatie: van een zompnatte venige beekvallei tot kurkdroge zanderige stuifduinen op de heide. Het eerste succesvolle broedgeval van kraanvogels in België werd er bovendien gesignaleerd.

 

 

Bron: Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme © 2023 N-VA, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel