14/06/2002

Volledige opening van de Vlaamse elektriciteits- en aardgasmarkt in juli 2003

Terug naar artikeloverzicht

Op voorstel van Steve STEVAERT, Vlaams minister van Energie, heeft de Vlaamse regering vandaag, na het advies van de SERV, de MINA-raad en de VREG, een aantal uitvoeringsbesluiten bij het Aardgasdecreet opnieuw principieel goedgekeurd. De besluiten hebben onder andere betrekking op de openingskalender van de vrijmaking van de aardgasmarkt.

Het Aardgasdecreet regelt de aardgasvoorziening en de structuur van de aardgassector in Vlaanderen. Aardgasafnemers konden tot nog toe enkel terecht bij de inter- communales, voor een groot deel in handen van Electrabel, of rechtstreeks bij aardgasinvoerder Distrigas. Het monopolie van de intercommunales en van Electrabel en Distrigas maakte een vrije handel in aardgas onmogelijk. Met het Aardgasdecreet komt hieraan een einde.

Op 3 mei 2002 heeft de Vlaamse regering twee uitvoerings- besluiten bij het Aardgasdecreet principieel goedgekeurd. Deze besluiten hebben betrekking op de openingskalender en de organisatie van de aardgasmarkt. De SERV, de MINA- raad en de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) hebben ondertussen advies uitgebracht over beide besluiten. De belangrijkste wijziging die naar aanleiding van deze adviezen werd aangebracht, betreft de gelijktijdige opening van de elektriciteits- n aardgasmarkt op 1 juli 2003. Aanvankelijk was de volledige opening van de aardgasmarkt pas voorzien voor 1 januari 2004.

Minister Stevaert gaat daarmee in op het advies van de VREG. Volgens de VREG zijn er namelijk diverse voordelen verbonden aan de gelijktijdige opening van de elektriciteits- en aardgasmarkt. Bij een gelijktijdige opening van beide markten, kunnen de netbeheerders op hetzelfde tijdstip de meteropname voor elektriciteit en aardgas uitvoeren en hun klanten overdragen naar een leverancier van hun keuze. De leveranciers kunnen interessante combinaties van elektriciteits- en aardgas- leveringen aan hun klanten aanbieden en hun communicatie- en marketingkosten beperken. Voor de eindgebruikers wordt alles eenvoudiger. Zij zullen op hetzelfde moment hun elektriciteits- en aardgasleverancier vrij kunnen kiezen.

Met de vrijmaking van de aardgasmarkt sluit Vlaanderen zich aan bij een Europese tendens tot versnelling van de openstelling van de energiemarkten. Minister Stevaert wil de gezinnen en de bedrijven op korte termijn laten profiteren van de voordelen van de vrijgemaakte markt : lagere prijzen en een betere dienstverlening met als gevolg een verhoging van de koopkracht van de gezinnen en een verbetering van de concurrentiepositie van de bedrijven.

Beide uitvoeringsbesluiten zullen nu voor advies voorgelegd worden aan de Raad van State.

persinfo: Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert
tel. 02 553 70 11
e-mail: persdienst.stevaert@vlaanderen.be